دنیا ده گی معما لرنینگ ییچیلیشی اوچون استانبول مهم بیر مرکز

پروفیسر داکتر قدرت بلبل

دنیا ده گی معما لرنینگ ییچیلیشی اوچون استانبول مهم بیر مرکز

عزیز دوستلر اوشبو برنامه میز بیر ییل لیک بیر مدت بیلن دوام ایته دی.  فرقلی برنامه لری میز آرقه لی دنیا ده گی کوپلب موضوع لر توغری سیده بحث ایته میز.  شونده ی قیلیب بالکانلر, اورته شرق, قفقفاز, افریقا و باشقه کوپلب منطقه لر خصوصیده بحث ایته میز برنامه لری میز آرقه لی.  عینی دمده فلسطین, قیریم و اراکان کبی جای لرده ظلم گه دوچ کیلیب قالگن کیشی لرنینگ سیس لری گه قولاق سالیش گه حرکت ایته میز البته که.  باشقه بیر کون, اوروپا ده باله سی قولیدن آلینیب قویلگن بیر عایله نینگ و بعضاً ایسه غربده چیتلنگن مهاجر لر و اوز ارزش لری نی قولدن بیریب قویمسلیککه حرکت ایتیاتگن یاش لری میز نینگ سیسی نی ایشیتتیریش گه حرکت ایته میز. غربده گی وضعیت نینگ قیغوگه سبب بولیتگن لیگی سببلی دینی, تیلی, رنگی و نسلی نینگ نیمه بولیشی گه قره مسدن انسان لر بیلن قیغوداش لیک قیلیتگن دنیا ده گی وجدانلی انسان لر نی سعی و حرکت ایتیش گه چقیره میز.

کوپینچه دنیا دن ترکیه گه قره ش گه حرکت ایته میز.  ترکیه نینگ معما لری ایمس, بلکه دنیا نینگ قیین چیلیک لری باره سیده باش قاتیره میز.  کوپینچه اولکه نینگ ایچیده گی مسئله لر توغری سیده بحث ایتیب, خلق ارا مقیاسده گی ینگی لیک لر نی تعقیب ایتیش کوچی نی قولدن بیریب قویماقده میز.  چیت ایل لرده گی ینگی لیک لر باره سیده معلومات ایگه سی بولمه گنیمیز اوچون قنچه لیک موفقیت قول گه کیریتیاتگن لیگی میزنی هم بیلمی قاله میز.  باشقه چه قیلیب ایتگنده فقط گینه اولکه ایچیده گی مسئله لر توغری سیده بحث ایتیش نینگ اوزی نینگ, دنیا ده گی و بیز نینگ اینگ یخشی کورگن جغرافیه لرده نیمه لرنینگ بولیتگن لیگی حقیده معلومات ایگه سی بولیشی میز گه مانع بولیشی ممکن. موجود میراثی میز گه قره گنده, دنیا ده نیمه لرنینگ بولیاتگن لیگی و کیم لرنینگ بیز دن امید قیلیاتگن لیگی نی بیلیشی میز ضروری. 

خوب ایندی نیمه قیلیشی میز کیره ک؟

دنیا ده گی وضعیت گه قره گنده حاضرگی کونده اوچ اساسی قیین چیلیک نینگ موجود ایکن لیگی کورینماقده. اوشبو معما لر عدالتسیزلیک, اورتاقلشمسلیک و فرقلی فرهنگ لر بیلن بیرگه یشه مسلیک دن عبارت.  خوب بشریت نینگ اوشبو معما لرنی ییچیش اوچون ییترلیک مقیاسده تجربه سی بار می اوزی؟ همه گه قرشی عدالتلی حرکت ایتگن, آچ قوشنی سی نی اویله گن و بویوک ترک شاعری یونس ایمره کبی بنده نی الله اوچون یخشی کورگن بیر عنعنه موجود می؟ بونده ی بیر عنعنه نینگ موجودیتی تقدیرده, آلدین امتحان ایتیلگن میتود لر بیلن اوشبو عنعنه دن استفاده ایتیش کیره ک. 

عدالت, اورتاقله شیش و اکثریت چیلیک جهتی دن آلیب قره گنده غرب مدنیتی دن استفاده ایتیش مکانیتی جوده آز.  اوشبو خصوصده اوز مدنیتی میز بیز اوچون جوده فایده لی بوله دی.  خراسان دن باشلب بالکان لر گه قدر بولگن مینگ ییل لیک تجربه لری میز موجود معما لرنینگ ییچیلیشی بوییچه بیزگه یول کورسه تیب بیرماقده. 

اوشبو جهت دن آلیب قره گنده بیر عصر آلدین استانبول نینگ خلق ارا مرکز لر دن بیری ایکن لیگی نی ایسله تیب اوتیشی میز ممکن.  هر قنده ی بیر مفکوره, آقیم, آیدیولوژی و فکر نینگ کیچیک جای لرده ایمس, بلکه فرقلی فرهنگ لرنینگ موجود بولگن کتته جای لرده چقور بیر معنی گه ایگه بولیشی احتمالی بار.  شونده ی قیلیب خودی منه شوو فکر و آیدیولوژی بونده ی بیر شرایطده اوز ظرفیتی نی آرتیره دی.  مشروطیت دوری و اوندن آلدینگی دور لرده استانبول, کوپلب مفکوره لرنینگ موجود بولگن بیر جای دن عبارت ایدی.  شونده ی قیلیب استانبولده عثمانلی امپراطور لیگی دوریده مسلمان لر و مسلمان بولمه گن کیشی لر تینچ بیر شکلده یشه ماقده ایدی.  شوباعث حاضرگی کونده دنیا ده گی معما لر نینگ بحث ایتیلیشی اوچون استانبول نینگ یخشی بیر تجربه گه ایگه ایکن لیگی نی بیلدیریشی میز ممکن. 

ییگیرمنچی عصرده تُرک آیدینلر اوز مدنیتی دن اوزاق لشیب غرب مدنیتی دن تاثیرلندی.  بوندن کیینگی دور لرده ایسه مصر, پاکستان و ایران کبی جغرافیه لردن ایریم مفکوره آقیم لری کیلدی.  غرب و شرقده گی ینگی لیک لر و مفکوره لر توغری سیده معلومات ایگه سی بولیش جوده هم یخشی بیر نرسه البته که.  بیراق, اوشبو آیدین لرنینگ استانبول و او ییرده گی تحلیل لر حقیده ییترلیک مقیاسده معلومات ایگه سی ایکن لیگی نی قبول قیلیش ممکن ایمس.  ترکیه جمهوریتی نینگ اعلان ایتیلیشی بیلن استانبول نینگ اوستی یاپیلیب قویلدی.  حاضر هم اوشبو وضعیت نینگ تقریباً دوام ایتیاتگن لیگی کورینماقده.

حاضرگی کونده دنیا ده, انسان لرنینگ تبعیض گه دوچ کیلمسدن تینچ بیر شکلده یشیتگن و باشقه انسان لرنینگ درد لری باره سیده باش قاتیریاتگن نیچه شهر موجود؟ شوباعث, حاضرگی کونده دنیا ده موجود بولگن قیین چیلیک لرنینگ ییچیلیشی اوچون ییترلیک تجربه گه ایگه بولیش جهتی دن اینگ یقین شهر استانبول دن عبارت. باشقه چه قیلیب ایتگنده تنیقلی تاریخچی تویبی نینگ ایتگن لیگی دیک, "توخته تیلگن بیر مدنیت دن عبارت" استانبول تجربه سی. 

بیراق, بیز اوشبو تجربه نی بویوک مقیاسده ایسدن چیقاریب قویگن وضعیتده میز.  ایندی اوشبو تجربه دن استفاده ایتیشی میز کیره ک. 

ییلدیریم بایزید عالی بیلیم یورتی سیاست بیلیم لری فاکولته سی نینگ باشلیغی پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ اوشبو خصوصده گی فکر و ملاحظه لری نی حضورینگیز گه تقدیم ایتدیک. علاقه لی ینگی لیکلر