تورکیه نینگ بشری یاردم و مهاجرلر موضوعسی بوییچه سیاستی

تحلیل و تیکشیروو 29

تورکیه نینگ بشری یاردم و مهاجرلر موضوعسی بوییچه سیاستی

تورکیه نینگ بشری یاردم و مهاجرلر موضوعسی بوییچه سیاستی

تورکيه‌ نینگ بشری یاردم کورسه‌تیش و مهاجرلر سیاستی دنیاده بیرینچی ا‌ورینده توره‌دی. بو آرقه‌لی تورکيه بوتون جهان‌گه آدمگرچیلیکنی اورگتماقده دیسه‌ک مبالغه‌ بولمه‌یدی. تورکيه بشری یاردم کورسه‌تیش و مهاجرلر سیاستی آرقه‌لی فقط‌گینه دنیاده اینگ کوپ بشری یاردم بیرگن دولت قطاریده ا‌ورین آلیش بیلن قالمه‌ی عینِ وقتده آدم باله‌سینی قنده‌ی قیلیب قدرلشنی، آدم باله‌سیگه قنده‌ی قیلیب یاردملشیشنی هم کورسه‌تماقده. تورکيه‌ نینگ آدم باله‌سینی قدرله‌گن تشقی سیاستیگه بولگن یونده‌شووی، گویا انسان حقوقلری دیب قالبلر آرقه‌سیگه یشیرینگن دولتلر نینگ عکسیگه، حقیقتده آدم باله‌سیگه، او کیم بولیشیدن قطعي نظر، انسان بولگنی اوچون قنده‌ی اهمیت بیریلیشی کیره‌کلیگینی کورسه‌تماقده. تورکيه شو بیلن بیرگه‌ مهاجرلرگه اینگ کوپ دروازه‌ آچگن دولت حسابلنه‌دی. تورکيه بو جهتدن هم دنیا دولتلری آره‌سیده علیحده‌ ا‌ورینگه ایگه‌.

بو ییلگی گلوبال بشری یاردم کورسه‌تیش 2018 راپوریگه کوره‌ تورکيه اوتگن ییلی اینگ کوپ بشری یاردم کورسه‌تگن دولت بولدی. بو باره‌ده دنیاده‌گی اینگ جسور دولت دیب تاپیلگن تورکيه اوزی نینگ ملي درآمدی نینگ 0.85 فایزینی بشری یاردم فعالیتلریده فایده‌لندی. ملي درآمدگه نسبتاً تورکيه‌دن کیینگی ا‌ورینده دنیاده اینگ کوپ بشری یاردم کورسه‌تگن دولتلر لوکسمبورگ بیلن ناروی‌دیر.

  (سیاست، اقتصاد و جمعیت تدقیقات بنیادی) یازووچی جا‌ن اجون نینگ موضوعگه دایر ملاحظه‌لرینی اعتبارینگیزگه تقدیم ایته‌میز.

انگلستان نینگ رواجلنیش تشبثلری تشکیلاتی راپوریگه کوره‌ تورکيه اوتگن ییلی بشری یاردم کورسه‌تیش اوچون 8.07 میلیارد دالر صرفلب، دنیاده اینگ کوپ بشری یاردم کورسه‌تگن دولت قطاریگه کیردی. تورکيه‌دن کیین بشری یاردم کورسه‌تیش اوچون 6.68 میلیارد دالر صرفلش بیلن امریکا قوشمه‌ ایالتلری دیر کی ملی عایدی گه قره گنده 0،04 گه قالگن. امریکانینگ آرتیدن ایسه 2.52 میلیارد دالر صرفلش بیلن آلمان ا‌ورین آلدی.

تورکيه‌ نینگ بشری یاردم کورسه‌تیش بوییچه‌ اوزیدن کیینگی دولتلرگه سالیشتیرگنده انچه‌ آلدینده ایکنلیگی تورکيه‌ نینگ بشریتنی قدرله‌گن مهم‌ تشقی سیاستی بارلیگینی تأکیدلب، تورکيه‌ نینگ دنیاده‌گی اورنینی کورسه‌تماقده. انسان حقلری و دموکراسینی حمایه‌ قیلووچی ایکنلیگینی ادعا قیلگن دولتلر نینگ بشری یاردم کورسه‌تیش مسأله‌سیده هم تورکيه‌دن انچه‌ آرتده قالیشی، اوز ادعالری نینگ ناتوغری ایکنلیگینی اثبات قیلگن مهم‌ منبعه‌لردن بیری حسابلنه‌دی. تورکيه‌ نینگ ایسه بشری یاردم مسأله‌سیده کتّه‌ فرق بیلن بیرینچی ا‌ورینده بولیشی، تورکيه‌ نینگ انسان حقلریگه فقط‌گینه تیلده ایمس، چین دلدن کتّه‌ اهمیت بیرگنلیگینی یقّال کورسه‌تیب توریپدی.   

بشری یاردم گه قوشیمچه‌ صفتیده تورکيه‌ نینگ دنیاده اینگ کوپ مهاجرگه قوچاق آچگن دولت بولیشی، تورکيه‌ نینگ اوزگه‌چه‌لیگینی ینه‌ بیر بار اورته‌گه قویماقده. بو وضعیت قریب 3.5 میلیون مهاجرگه میزبانلیک قیلگن تورکيه‌ نینگ، دنیاده‌گی بیر نیچه‌ مملکتگه قره‌گنده‌‌ قنچه‌لیک وجدانلی ایکنلیگینی نمایان ایتماقده. تورکيه بیر نیچه‌ دولت نینگ عکسیگه، هم مهاجر صفتیده مملکتده پناه کیلتیرگن انسانلرگه، هم چیت ایلده‌گی انسانلرگه بشری یاردم کورسه‌تیش جهتیدن علیحده‌ اعتبار بیرماقده. 

اینیقسه‌ دنیاده آرتگن عرقچیلیک، مهاجرلرگه قرشی آغیر سیاستلر نینگ یولگه قوییلیشی و انسانلر نینگ آق دینگیزده‌گی باتیب کیتیشی تماشا‌ قیلینگن بیر دورده تورکيه‌ نینگ آدم باله‌سیگه یونده‌شووی انساننی فقط‌گینه فخرلنتیره‌دی. تورکيه‌ده‌گی مهاجرلر سانیگه قره‌مه‌ی مملکتده‌گی سیاسي برقرارلیک، عرقچیلیک نینگ آرتمه‌گنلیگی، دنیاده‌گی مهاجرلرگه قرشی ایتیلگن ادعالر نینگ ناتوغری ایکنلیگینی اثبات ایتماقده. اروپا اتفاقی بیلن امریکا قوشمه‌ ایالتلریده‌گی مهاجرلر معماسی نینگ اصلیده عرقچیلیک و خارجی دشمنلیگی معماسی ایکنلیگینی کورسه‌تماقده. 

مثلاً، آلمان‌ده‌گی سیلاوده بیرگه‌لیکده اشتراک ایتگن عیسوي دموکرا‌تیک و عیسوي اجتماعي حزبلر بیرلیکده لیگی تاریخیده‌گی اینگ ییریک معما، عیسوي اجتماعي حزبی نینگ مهاجرلرگه قرشی آغیر سیاست طلب قیلیشی یوزه‌سیدن کیلیب چیقدی. راپپه-راسه‌ 550 میلیوندن آرتیق اهالیگه ایگه‌ بولگن اروپا اتفاقی حدودیگه تورکيه‌ده‌گی مهاجرلر سانی نینگ اوچدن بیر بوله‌گی نینگ کیریب باریشی، اروپا اتفاقیده کتّه‌ معما نینگ توغیلیشیگه یول آچدی. اینگ مهم‌ی اروپا دولتلری اورته‌سیده‌گی شریکلیکنی خوف آستیگه قویدی. بو نینگ نتیجه‌سیده اروپا اتفاقی دولتلریده افراطی راستگرا حزب لرنینگ رایلری آرتیب، بیر نیچه‌ دولتده ایکّینچی یاکه اوچینچی ییریک سیاسي حزبگه ایلندی.    

تورکيه‌ده‌گی مهاجرلر نینگ سانی ایسه اروپا اتفاقیده‌گی مهاجرلر سانیگه قره‌گنده‌‌ 3 برابر کوپ بولیشیگه قره‌مه‌ی هیچ قنده‌ی معما یره‌تیلمه‌دی. تورکيه‌ده‌گی مهاجرلرگه قره‌تیلگن بونده‌یین انساني معامله‌ نینگ اساسی، پای‌دیواری دولت باشلیغی رجب طیب ایردوغان نینگ اراده‌سیده‌دیر.

سیاست، اقتصاد و جمعیت تدقیقات بنیادی یازووچی جا‌ن اجون نینگ موضوعگه دایر ملاحظه‌لرینی اعتبارینگیزگه تقدیم ایتدیک.

 


لیبل: تحلیل

علاقه لی ینگی لیکلر