تَرانتیزم؟

تحلیل و تیکشیروو

تَرانتیزم؟

تَرانتیزم؟

تَرانتیزم؟

آوسترالیالیک آق تنلی عرقچی برنتون ترانت ینگی زیلاندده عملگه آشیرگن هجومی عاقبتیده 50 مسلماننی شهید ایتگن ترورچیلیک حادثه سیدن کیین ترورنی بیر اسلوب اوله راق استفاده قیلگن عرقچیلیک و افراطی راستگرانینگ قنده ی اداغگه ییتیشیشی کیره ک دیگن موضوع مطرح بولدی. حاضرگی ناملش "اسلامفوبیک ترور"، "اسلام مخالفتی/ دشمن لیگی"، "انتی – اسلامیزیم" شکلیده دیر.

انقره ییلدیریم بایزیدعالی بیلیم یورتی سیاست علملر فاکولته سی باشلیغی پروفیسور قدرت بلبل نینگ موضوع بیلن تیگیشلی یازووینی تقدیم ایته میز.

انتی – سماتیزم، انتی - اسلامیزیم

        20 – عصرده غربده ویز بیرگن یهودی نفرتی و یهودیلرگه قره ته آلیب باریلگن غیر انسانی ایشلر، عمومی بیر قبول قیلیش بیلن، انتی سماتیزیم اوله راق اتلماقده دیر. بونگه اوخشش بیر شکلده مسلمانلرگه قره ته کون سایین آرتیب بارگن خشونت ترورچیلیک حادثه لرینی انتی – اسلامیزیم، اسلام دشمن لیگی دیب ایتیش، هم غیر انسانی بیر تراژیدینی ایسگه بیریش همده انتی – اسلامیزیم انتی سیماتیزیم بیلن بیرگه لیکده محکوم ایتیش جهتیدن توشونرلی بوله دی. شونده ی بولیب ناملش مسئله نینگ اصل منبعی بولگن مفکوره نی هم افشا قیلمه یدی.

باشقه تاماندن غربده گی حقیقی خطر فقط اسلام دشمنلیگینی اوز ایچی گه آلمه یدی. ترّانت نینگ غرب جمعیتلریده، آق تن عرقیدن تشقریده گی جمعیتلرنی اولدیریشدن باشقه چاره بولمه گن لیگینی مفصل بیر شکلده بیان ایتگن ترور ابلاغیه سیده کوریله دی. آق تن لیکلردن باشقه ایریم انسانلر خطر آستیده دیر. عرقچی آق تن لیلر و افراطی راستگرالر اوچون آق تن لیک، غربدن تشقریده گی جمعیتلرده گی آق تن لی لرنی اجره تووچی بیر شکلده اروپاده گی آق تن لی لرنی اوز ایچی گه آلماقده.

فاشیزم، نازیزم، سیونیزم

        پیدا بولگن اصطلاح در حقیقت ینگی بیر گپ دیر. دایره سی انیقلنمه گن بیر اصطلاح ایمس دیر. اصطلاح نینگ عنوانینی بیله میز: عرق چیلیک. بیراق شو وقت دوچ کیلگن وضعیتنی افاده ایتیش اوچون عرق چیلیک ییترلی بولمه یدی. موجود وضعیت اوزیچه اوز عرقینی سیویش، او اوچجون اورونیش، اونی مطرح قیلیش وضعیتی ایمس. بونی انچه اوتیب کیتگن. بو اوز عرقی اوچون ایریم عرق و جمعیتلرنی یوق قیلیش دیر. اروپاده هر داییم کوریلگن دیک معبدلرنی، انسانلرنی اوی – جایلریده جانلی اوله راق اوتگه بیریب یاقیش، تورلی ترورچیلیک حادثه سینی عملی قیلیب الگن بیر عرقچیلیک دیر. بو اوچون استفاده قیلینگن تورلی اصطلاح موجود. فاشیزم بیر نوع دولت عرقچی لیگی دیب کوریله دی. نازیزم ایسه دولتنی هم اوزی اوچون بیر واسطه دیب کورگن آلمانلرنینگ اوستونلیگی گه ارتباطی بولمیش ملت عرقچی لیگی دیر. سیونیزم ایسه هم ملت همده دین عرقچی لیگی نینگ بیرلشگن وضعیتی دیر. سیونیزم Thedore Herlz  تامانیدن ایجاد ایتیلگن یهودیلرنینگ تنلنگن خاص ملت بولگن لیگینی تینگری نینگ تورکیه نینگ هم بیر قسمتینی اوز ایچی گه آلگن شکلده معلوم توپراق ساحه سی نینگ اولرگه وعده قیلینگن لیگینی بنا بو توپراقلرنی قولگه کیریتیش اوچون هرنرسه نی قیلیش نینگ مشروع ایکن دیب دفاع قیلگن سیاسی آیدولوژیک اوله راق کوریش ممکن. Roger Garaudy ایتگندیک عرقچی و استعمارچی بیر آیدیولوژی دیر. اسرائیل نینگ بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی نینگ قرارلرینی خلق ارا قانوننی، انسان حقلری و ایرکین لرگه بها بیرمه ی فلسطین لیکلرگه قیلگنلرینی انچه بیلیمدان و انسان حقلری مدافعه چیلری هیتلرنینگ یهودیلرگه قیلگنی بیلن مقایسه قیلماقده دئیر. البته برچه یهودیلر سیونیزمنی یایماقده دیر دیمه یمیز. سیونیزمنی تماماً رد ایتیب تشله گن یهودیلرنینگ بیر دولت ایجاد ایتیشینی دین لریگه ماس بولمه گن شو اوچون اسرائیل نی تنیمه گن اورته دوکس یهودیلرهم باتر دیر.

وایتیزیم؟ واسیزیم؟ تررانتیزیم؟

فاشیزم دولت عرقچی لیگی، نازیزم ملت عرقچی لیگی، سیونیزم دین عرقچیلیگی اوله راق اتلگنده احتیاجیمیز بولگن اصطلاح در حقیقت رنگ عرقچیلیگی دیر. آق اوستون لیگی (White supremacy) ترورچیلیکنی بیر اسلوب اوله راق استفاده قیلگن آق تن لی عرقچی لیگینی افاده ایتیشده نهایت ییترسیز و معصوم بولیب قاله دی. چونکه آق تن لی لرنینگ اوستونلیگی بیر اعتقاددن چیقیب ترورچیلیک که ایلنگن دیر.

احتیاج حس ایتیلگن توشونچه‌ تولیق قرار بیرمسه‌ک هم قه‌ییردن ایشلب چیقریلیشی، نیمه‌گه‌  اشاره‌ قیلیشی کیره‌کلیگینی بیله‌میز. توشونچه‌ ترورنی و  خشونتنی  بیر اسلوب صفتیده اوزلشتیرگن آق تنلی عرقچیلر نینگ دنیاسیدن ایشلب چیقریشی کیره‌ک. بو نقطه‌ده فاشیزم و نازیزمنی ایسله‌ته‌دیگن و  اولر بیلن بیرگه‌لیکده محکوم قیله‌دیگن شکلده وا‌سیزم یاکه  وایتییزمدیر. آق نینگ اوستونلیگی، آق عرقچیلیک توشونچه‌لرینی ایشلب چیقریش ممکن. وایتیزم فایده‌لنیش بحث موضوعسی بولسه آق تنلی عرقچی ترورینی چیتلشنی نفرتگه اشاره‌ قیلگن بیر توشونچه‌ صفتیده قیسقه‌ مدتده قبول قیلیشی ممکن.

فقط بونده‌ی بیر وضعیتده، اوتگن هفته‌ اشاره‌ قیلگنیمیز کبی  معما بیلن دوچ کیلینه‌دی. عیسويلیک نامیدن قیلینگن عیسويلیک تروری، اسلام نامیدن قیلینگن ترورگه  اسلام تروری دییلیشی بو ایشانچ گروهلریده جوده‌ کتّه‌ نسبتده معقول کوپچیلیک اوچون بیر بهتان دیسه‌ک بوله‌دی. بو شکلده  فایده‌لنیش یاکه کمپ لشتیریشلر ترور تشکیلاتلریگه کتّه‌ فایده‌ تأمین ایته‌دی.  اوخشه‌ش شکلده آق عرق نامیدن ترورگه مراجعت قیلگنلر سببلی برچه‌ آقلر گمان آستیده قاله‌دیگن بیر اسلوبدن  فایده‌لنیش دن تارتینیشیمیز کیره‌ک بولگن بیر مسأله‌. نازیزمنی آلمانلردن اجره‌تیب بیر ملت عرقچیلیگی، صفتیده کورسه‌ک، آق عرقچیلیکنی همده‌  بونی اوزلشتیرگن آقلردن اجره‌تیب محکوم قیله‌دیگن بیر ترمینولوجی ایشله‌تیشیمیز کیره‌ک.

 

بو نقطه‌ده  ابلاغیه ده یازگنی اوچون آق عرقچیلیککه ته‌یه‌نگن ترورگه ترّانتیزم دیییشنی ایسگه کیله‌دی. ترّا‌نتیزم، برچه‌ آقلرنی ایمس، ابلاغیه ده اشاره‌ قیلگنی شکلده ترورنی بیر اسلوب صفتیده قانون صفتیده کورگنلر اوچون ایشله‌تیله‌دی. باشقه‌ توشونچه‌لر هم توصیه‌ قیلینسه، بو ضدیتنی اعتبارگه آلگن حالده  بیر اصطلاح‌ حالیگه کیلتیریش لازم.

نتیجه‌ده، اساسی حق و ایرکینلیکلرنی افاده‌ ایرکینلیککه  اونچه‌لیک اهمیت بیرمه‌گن، تروردن  بیر میتود صفتیده فایده‌لنگن آق عرقچیلیک یاکه حددن تشقری راستگرا ترور اوچون ینگی توشونچه‌گه احتیاج باردیر. ایشلب چیقریله‌دیگن هر توشونچه‌، جبر کورگنلرنی اوز ایچیگه آلگن  وضعیتده  ایمس، جنایتچی نینگ ذهن عالمینی قولگه آلگن و بو مفکوره نی محکوم قیلگن بیر توشونچه‌  بولیشی کیره‌ک. یعنی فاشیزم، نازیزم و سیونیزمنی ایسله‌تووچی و اولر  بیلن بیرگه‌لیکده قاره‌له‌یدیگن  قیله‌دیگن شکلده، آق اوستونلیگیدن  ایشلب چیقریلگن، فقط برچه‌ آقلرنی هم عیبله‌مه‌گن بیر توشونچه‌.

انقره ییلدیریم بایزید عالی بیلیم یورتی سیاست علملر فاکولته سی باشلیغی پروفیسور قدرت بلبل نینگ موضوع بیلن تیگیشلی یازووینی تقدیم ایتدیک.

 علاقه لی ینگی لیکلر