چینده سیل حادثه سی یوز بیردی

چین نینگ اورته‌ قسمیده شدّتلی یاغین چیلیک نتیجه ‌سیده سیل حادثه سی یوز بیرگن بویوک بیر مالی ضرر موجود.

چینده سیل حادثه سی یوز بیردی

چین نینگ اورته‌ قسمیده شدّتلی یاغین چیلیک نتیجه ‌سیده 5 کیشی حیاتینی یوقاتدی.

شینهوا آژانسی نینگ بیلدیریشیچه، اولکه‌ نینگ هوبیی ولایتیده تأثیرلی بولگن شدّتلی یاغین چیلیک طفیلی میدانگه کیلگن سیل فلاکتیده 5 کیشی حیاتینی یوقتگن.

حدودده شو نینگ دیک سیل فلاکتی طفیلی 26 مینگ 700 کیشی خوفسیز منطقه گه انتقال بیریلدی. 8 مینگ 500 اوی ییقیلدی، 253 مینگ جریب زمین ضرر کورگن.

میدانگه کیلگن مادّي ضررنینگ 4 ملیارد ین (608 ملیون دالر) بولگنی بیلدیریلر ایکن، محلي باشقرووچیلرنینگ حدودگه قوتقروو و طبي گروه لر یوبارگنی بیلدیریلدی.

اولکه ‌ده اوتگن آی، شه آ‌نشی ولایتیده شدّتلی یاغین چیلیک طفیلی، 5 کیشی حیاتینی یوقاتگن 27 مینگ کیشی منطقه دن انتقال بیریلگن ایدی.


لیبل: سیل , حادثه , شدت

علاقه لی ینگی لیکلر