دنیا ده گی اوروش لر و غرب

اوشبو مطلب تُرک یازووچی اردال شمشک نینگ مقاله سی نینگ اوزبیک تیلیده گی ترجمه سیدن عبارت

دنیا ده گی اوروش لر و غرب

چک جمهوریتی و سلواکیا, جنوبی و شمالی سودان کبی بیر نیچه اولکه دن تشقری, برچه دنیا دولت لری نینگ چیگره لری افسوس که جدی کوره ش لر و اوروش لر نتیجه سیده انیقلشتیریلگن. باشقه چه قیلیب ایتگنده اوشبو دولت لرنینگ چیگره لری قان بیلن یازیلگن. 

خوب بونده ی بیر ایش نی قیلیش ضرور می ایدی؟ تئوریک جهت دن آلیب قره گنده ضرور ایمس ایدی.

دولت اصطلاحی غربده 16 نچی عصرده استفاده ایتیله باشلرایکن, شرق ده ایسه مینگلب ییلدن بیری موجود ایدی.  تُرک و چین لیک لر نینگ مینگلب ییل لیق تاریخی اثر لریده, دولت اصطلاحی بیلن علاقه لی کافی مقدار ده مواد نینگ موجود ایکن لیگی کورینماقده. 

غرب دنیاسیده ایسه اورته چاغ دوری گه قدر دولت اصطلاحی نینگ موجود بولمه گن لیگی کوزگه تشلنماقده. دنیاده سیاسی حاکمیت, توپراق ایگه سی بولیش بیلن افاده ایتیلماقده.  اوشه دور ده دولت توپراق معنی سی گه کیله دیگن کلمه لر بیلن بیلدیریلیب کیلینگن. 

دولت کلمه سیدن ایلک مراتبه میلادی 15 نچی عصرده ایتالیاده استفاده ایتیلگن لیگی کورینماقده.  خودی منه شوو دولت کلمه سی ایسه معلوم بیر جمعیت نینگ سیاسی ساختاری معنی سیده استفاده ایتیلگن.  ایتالیا آرتیدن اوشبو دولت کلمه سیدن باشقه غربی اولکه لر ده هم استفاده ایتیله باشلنگن لیگی کورینماقده.  میلادی 15 نچی عصرده غرب دنیاسیده دولت اصطلاحیدن بوتونلی سیاسی حاکمیت معنی سیده استفاده ایتیله باشلَندی. 

شرقده دولت اوز چیگره لری نی کینگیتیریب امپراطور لیککه اَیلَنرایکن, غرب دنیا سیده ایسه چیگره لرنینگ انیقلشتیریلیشی اوچون قان توکیلماقده ایدی. 

دولت اصطلاحی نینگ بو درجه قانلی بولگن غرب دنیا سیده گی جغرافیه لرنینگ همه سیده قرانگغولیک و یمان نیت حاکم ایدی. 

ادبیات دن باشلب سیاسی متن لر گه قدر غربده هردایم کیله جک بیلن علاقه لی یمان بیر مفکوره موجود ایدی. 

فوکویامادن بریژینسکی و سوروس گه قدر برچه سیاسی تئوری لر قان بیلن بیزه تیلگن چیگره لر گه تَیَنماقده.  موجود چیگره لر هم قان بیلن بوزیلماقده.  ینگی چیگره لرنینگ انیقلشتیریلیشی اوچون هم ینه قان توکیلماقده.  غرب نینگ سیاسی کیله جگیده گی چیگره لری سانی, جغرافیه, فرهنگ یاکه سیاسی ارتباط لر بیلن ایمس, بلکه قان بیلن کونساین آرتیب بارماقده. 

اوشبو دایره ده غربده بوتون رمان لر و متن لرده قرانگغو بیر کیله جک نینگ قرانگغو دنیاسی انسان لر گه توشینتیریلیب بیریلماقده.

خودی منه شوو قرانگغو متن لر انسان لر نی سیکین- سیکین انسان نینگ یره تیلیش فطرتیدن اوزاقلشتیرماقده. 

حاضرگی کونده دنیاده کتته اوروش لرنینگ باشلب کیتیشی گه سبب بولیتگن معلوم اولکه لرنینگ, کیله جک خصوصیده پلان قیله دیگن اکتور لری نینگ خودی منه شوو موجود وضعیت نینگ ینگی شکل لری نی تیارلیدیگن کیشی لری نینگ موجود ایکن لیگی هم قیزیق بیر موضوع نی تشکیل ایتماقده. 

جمعیت نینگ رول اوینیدیگن بیر سیستم دن عبارت دموکراتیک سیستمده اجتماع نینگ سیاسی ساختاری نی اوزگرتیشی گه قره مسدن, خودی منه شوو اکتور لر خلق نینگ سیاسی ایرکین لیگی گه توسیق بولیب کیلماقده.  توسیق بوله باشله شیدن بیر مدت کیین اونی اوز کنترولی آستی گه آله دی.  سونگگی پیت لرده امریکا قوشمه ایالتلریده یوز بیرگن بیر ینگی لیک نی خودی منه شوو موضوع بیلن علاقه لی اینگ یخشی مثال قیلیب کورسه تیشی میز ممکن. 

امریکا قوشمه ایالت لری دولت رهبری دونالد ترامپ, سیلاو کمپاین لری جریانیده, اوباما رهبریتی نینگ خشونت و توسعه طلب لیک سیاست لریدن واز کیچه دیگن لیگی نی بیلدیررایکن, "امریکا نینگ اوزی بیلن علاقه لی سیاست آلیب باره میز.  حربی مصرف لری میز نی کمیتررایکن, دنیا ده گی حربی مرکز لری میز نینگ سانی نی کمیتره میز" دییه قید ایتگن ایدی. 

عینی دمده امریکا قوشمه ایالت لری دولت رهبری دونالد ترامپ, تویتر آرقه بیرگن بیاناتیده, ترور تشکیلاتی داعش نینگ اوباما رهبریتی تامانیدن قوریلگن لیگی نی بیلدیردی.  لیکن, کیین چه لیک تویتر ده گی اوشبو پیامی نی اوچیریب تشله دی. 

بیراق حاضرگی کونده ترامپ رهبریتی نینگ امریکا نینگ سابق رهبریتی سیاستی نینگ تاثیری آستیده قالگن لیگی کورینماقده.  حتی اوباما رهبریتی دن هم اوتیب کیتیب, بصره کورفزی و باشقه جای لر نی سلاح دیپوسی گه ایلنتیریب قویگن لیگی کوزگه تشلنماقده. 

ترامپ هم اوباما رهبریتی سنگری ونزویلا حکومتی گه قرشی قتتیق بیر سیاست آلیب بارماقده. 

ینگی دنیا سیستمی نینگ طلب ایتیتگن چیگره لرنینگ قانلی بیر شکلده اوزگرتریلیشی مفکوره سی گه ترکیه بیلن بیرگه ونزویلا دولتی هم مقاومت کورستماقده. 

بیری شرق نینگ و باشقه سی ایسه لاتین امریکا نینگ سابق فرهنگی کبی کورینماقده.  لاتین فرهنگی بیلن شرقده یشیتگن انسان لرنینگ مفکوره لری نینگ بیر بیر لری گه اوخشش ایکن لیگی نینگ اوزی هم اوشبو مقاومت نینگ اساسی نی تشکیل ایتماقده البته که.  افسوس که امریکا قوشمه ایالتلری اوشبو ایککی اولکه گه هم فرقلی میتود لر بیلن باسیم قیلیب کیلماقده. 

هیچ قنده ی بیر حقوقی و عقلی اساسی بولمه گن فقط گینه سیاسی بیر حساب دن عبارت رضا ضراب دعوی سی نی امریکا قوشمه ایالتلری نینگ ترکیه گه قره تیلگن خودی منه شوو باسیم لری بوییچه کیچیک بیر مثال قیلیب کورسه تیش ممکن. 

ینگی دنیا سیستمی بیز نینگ قانلی بیر شکلده چیگره لری میز نی انیقلشتیریشی میز نی طلب ایتماقده.  شرق نینگ قدیمی بیر فرهنگ گه ایگه ایکن لیگی سببلی بیزنینگ اوشبو طلب لر گه بوین ایگیشی میز ممکن ایمس البته که.  غرب نینگ مداخله قیلمه گن کوپلب شرق اولکه سی نینگ چیگره لری نینگ یوزلب ییلدن بیری دوام ایتیتگن لیگی تصادفی بیر گپ دن عبارت ایمس.  حتی ایریم لری مینگلب ییل لیک چیگره لر گه ایگه.  بیز نینگ چیگره لری میزده اوروش بولمه گن لیگی نی بیلدیریشی میز ممکن ایمس.  لیکن بیز نینگ چیگره لری میز جغرافیه, انسانلر و فرهنگ نینگ انیقلشتیرگن چیگره لر دن عبارت. 

شوباعث, غرب نینگ سوریه و اورته شرقده طلب ایتیتگن قانلی چیگره لر پلانی گه مقاومت کورسه تیشی میز تقدیرده, اولر نینگ خودی منه شوو خیال لری نینگ پوچ گه چیقیشی ممکن.  عرفانی میز و صبری میز بیلن اوشبو پلان نی خنثی قیله میز.علاقه لی ینگی لیکلر