ترامپ بحران لر گه سبب بولماقده

اوشبو مطلب اردال شیمشک نینگ تُرک تیلیده یازگن مقاله سی نینگ اوزبیک تیلیده گی ترجمه سیدن عبارت

ترامپ بحران لر گه سبب بولماقده

بشریت نینگ اوزاق ییللر دوامیده تیاق نینگ اوچی گه اوچی تیز تاش لر نی تاقیب سلاح صفتیده استفاده ایتیشی بیلن باشله گن اوروش تخنیک لری و تکنالوژی سی نی رواجلنتیریش فعالیت لری حاضرگی کونده هم جدی بیر شکلده دوام ایتماقده. 

وحشی حیوان لر نی آولش (شکار) جریانیده قیسقه آلت لرنینگ انسان دن کوچلیراق بولگن اوشبو حیوان لر گه قرشی کوپینچه ضعیت بولیب قاله دیگن لیگی سببلی  قلیچ بیلن قمه آره سیده گی بیر حجم گه ایگه اوچی تیز پیچاق گه اوخشه گن بیر نرسه نی تیاق نینگ اوچی گه باغله شی بیلن انسان لر, اوروش ساحه سی بوییچه کتته بیر انقلاب قیلگن ایدی. 

انسان لر اینگ قدیمی میتود دن عبارت بولیشی گه قره مسده اینگ یخشی نتیجه نی بیرگن لیگی سببلی کیین چه لیک هم اوشبو یولدن فایده نیلدی.  لیکن, اوشبو میتود ایریم نرسه لر قوشیمچه قیلینیب اوشه دور گه ماس لشتیریلگن حالده دوام ایتتیریلدی.   

آلدین کوچلی و چیدملی تیاقلرنینگ باشی گه ایککی تامانی و اوچی اوتکیر بولگن تیمیر جایلشتیریلرایکن, حاضرگی کونده هم انسان لردن اوشبو مقصد بیلن استفاده ایتیلماقده. 

امریکا قوشمه ایالت لری دولت رهبری دونالد ترامپ نینگ ملی خوفسیزلیک ستراتیژی سی نی اعلان ایتگن کون گه قدر بولگن سیاست لری افسوس که اوشبو گپ گه کوپ اوخشه ماقده.

ترامپ رهبریتی, آسیا- پسیفیک و قالیویرسه دنیا نینگ باشقه بیر تامانیده اورین آلگن شمالی اوروپا گه قدر بولگن جغرافیه ده قولی نینگ بارگن همه جایده بحران گه سبب بولدی. ترامپ نینگ اوشبو سیاستی تیاق نینگ اوچی ده گی پیچاققه جوده کوپ اوخشه ماقده. 

ترامپ, سیلاو کمپاینی جریانیده بحران لر نینگ موجود بولگن منطقه لرده تشکیلات لر و اولرنینگ بولک لری بیلن ایمس, بلکه بیواسطه دولت لر بیلن ارتباط قوره دیگن لیگی و دنیا ده گی بحران لر نینگ برطرف ایتیلیشی اوچون سعی و حرکت قیله دیگن لیگی نی بیلدیرگن ایدی.  عینی دمده ترامپ, اوشبو بحران لرنینگ اساساً امریکا نینگ آلدینگی دولت رهبری باراک اوباما رهبریتی تامانیدن یره تیلگن لیگی نی معلوم قیلگن ایدی.  حتی ترور تشکیلاتی داعش نینگ هم اوباما رهبریتی تامانیدن قوریلگن لیگی نی ادعا ایتگن ایدی.

امریکا قوشمه ایالت لری دولت رهبری دونالد ترامپ نینگ تیاق نینگ اوچیده گی پیچاق سنگری تیگیب کیتگن همه جای نی یره لب قویگن لیگی نی بیز ژورنالست لر و سیاسی تحلیلچی لر ترامپ نینگ شخصی حرکت لری اوله راق بهالنتیرماقده ایدی. یعنی ترامپ نینگ شخصی فکر لری دن عبارت بولگن اوشبو حرکت لرنینگ امریکا دولتی نینگ سیاستی بیلن هیچ قنده ی بیر ارتباطی نینگ بولمه گن لیگی نی اویله ماقده ایدیک. 

بیراق, ترامپ نینگ اوتگن کونلرده اعلان ایتگن ملی خوفسیزلیک ستراتیژی سیده, ترامپ حکومتی و امریکا قوشمه ایالتلری دولتی نینگ تیاق نینگ اوچیده گی ایککی پیچاق دن عبارت ایکن لیگی کورینیب قالدی. 

مین ترامپ نینگ ملی خوفسیزلیک ستراتیژی سی نینگ اینگ مهم جمله سی نینگ, "ملی خوفسیزلیک ستراتیژی سی برچه کابینه اعضا لریم نینگ رایی نی آلگن وضعیتده" جمله سی دن عبارت ایکن لیگی نی اویله ماقده من. یعنی امریکا قوشمه ایالتلری حکومتی بیلن دولتی دنیا ده گی بحران لرنی آرتیره دیگن اوشبو سیاست لر نی تطبیق ایته دی.

اوشبو جهت دن آلیب قره گنده, امریکا قوشمه ایالت لری نینگ ملی خوفسیزلیک معما سی نینگ بیرینچیدن اوزی نینگ ایچیده ایکن لیگی کورینماقده.  اوشبو فکر امریکا نی کتته قیین چیلیک گه دوچ قیلیب قویه دی.  دنیا نینگ هیچ بیر اولکه سیده بو طریقه حکومت بیلن دولت بیرله شیب دنیا گه قرشی جبهه آلمه گن.  حتی نازی آلمانده هم کوپلب سیاستچی و عالم لر ادولف هیتلر گه مخالفت بیلدیرگن لر.  حاضرگی کونده بونگه اوخشش بیر وضعیت نینگ حاکم بولیتگن اطریشده هم دولت و بیروکراسی افراطی راستگرا ائتلاف نینگ سیاست لری نی رد ایتماقده. 

مثال قیلیب آلگنده, اطریش بیروکراسی سی, ینگی باش وزیر و نازی طرفدارلیگی بیلن عیبله نیتگن سیباستیان کورز نینگ اوروپا بیرلیگی سیاست لری بیلن علاقه لی بیانات لریگه ایریم قوشیمچه لر قیلیب, غرب دنیا سیدن اجره لمیدیگن لیگی پیامی نی بیردی.  باشقه چه قیلیب ایتگنده اطریش بیروکراسی سی نینگ کورز نینگ افراطی سیاست لری نی یومشاقلشتیریتگن لیگی کورینماقده. 

افسوس که امریکا قوشمه ایالتلریده بونده ی بیر بیروکراسی نینگ موجود ایمس لیگی کوزگه تشلنماقده.  سی آی ای, عدالت وزیرلیگی, مدافعه وزیرلیگی و کانگرس کبی امریکا بیروکراسی سی نینگ ترامپ نینگ اوشبو خوفسیزلیک ستراتیژی سی نی حمایت قیلیتگن لیگی کورینماقده. حتی ایریم دولت اداره لری نینگ ترامپ دن هم کوپراق افراطی بیر سیاست آلیب باریتگن لیگی کوزگه تشلنماقده. 

بیراق, حاضرگی کون گه قدر امریکا ده کانگرس, نماینده لر مجلسی, بیروکرات لر و آق اوی بیر بیر لری نینگ سیاست لری نی موازنه لی بیر حالت گه کیلتیریب دنیا ترازو سی نینگ بوزلمیدیگن بیر سیاست آلیب بارماقده ایدی.  یعنی هر تامان بیر بیر لری نینگ افراطی لیک لری نی توخته تیب قویه دیگن سیاست طرزی گه ایگه ایدی.  شونده ی قیلیب دنیا ده تینچ لیک نینگ اورنه تیلیشی بوییچه حصه قوشیش گه حرکت ایتیب کیلماقده ایدی.

حاضرگی کونده امریکا قوشمه ایالتلری حکومتی و بیروکراسی سی نی کیم دنیا نینگ تینچی نی قاچیره دیگن بونده بیر سیاست آلیب باریش گه اونده ماقده؟

امریکا قوشمه ایالت لری تامانیدن اعلان ایتیلگن خوفسیزلیک ستراتیژی نینگ اوشبو فلاکت گه سبب بوله دیگن محتواسی آلدی دن, کیم یاکه قیسی کوچ مرکز لری امریکا حکومتی و بیروکراسی سی نی تیاق نینگ اوچیده گی پیچاققه ایلنتیریب قویدی؟

خودی منه شوو سئوال لر گه جواب تاپیش کیره ک. علاقه لی ینگی لیکلر