ترامپ کوتیلمه گن بیر ایش قیلیب قویدی

ترامپ نینگ اوشبو کوتیلمه گن ایشی مهاجر لر بیلن علاقه لی

ترامپ کوتیلمه گن بیر ایش قیلیب قویدی

امریکا قوشمه ایالت لری دولت رهبری دونالد ترامپ, امریکا ده یشیاتگن مهاجر لرنینگ "جیرکنچ اولکه لر" دن کیلگن لیک لری نی بیلدیردی. 

ترامپ, اوشبو مطلب نی قانون چیقاروچی لر بیلن قیلگن صحبتی جریانیده بیلدیردی. 

شونده ی قیلیب ترامپ, افریقا اولکه لریدن کیلگن مهاجر لر بیلن علاقه لی بحث ایترایکن, "اوز لری نینگ جیرکنچ اولکه لریدن کیلگن اوشبو آدم لر بیز نینگ اولکه میزده نیمه قیلیب یوریبدی" دییه قید ایتدی. 

ترامپ, امریکا قوشمه ایالت لری نینگ ناروی سنگری اولکه لر دن آدم لر نی جلب ایتیشی کیره ک ایکن لیگی نی بیلدیردی. علاقه لی ینگی لیکلر