فرانسه ده بیر قماخانه ده گی محکوملر عصیان قیلیب نمایش اوتکزدیلر

فرانسه نینگ پایتختی پاریسده محکوملر اتاقلریگه بارمه ی عصیان چیقردیلر

فرانسه ده بیر قماخانه ده گی محکوملر عصیان قیلیب نمایش اوتکزدیلر

فرانسه نینگ پایتختی پاریس نینگ جنوب تامانیده گی فلوری – میروگیس قماقخانه سیده محکوم عصیان قیلدیلر.

محبس ده گی 123 محکوم هجره لریگه بارینی رد ایتگن و پولیس عملیات باشلتگن.

قماقخانه اداره سی زوروانلیک حادثه سی یوز بیرمه گنینی، محکوملرنینگ هنوزگچه قیسی بیر طلبی بولمه گنینی افاده ایتدی.علاقه لی ینگی لیکلر