سویدنده پولیس حوزه سیگه قره ته هجوم اویوشتیریلدی

پولیس اداره سیده انفجار یوز بیرگن

سویدنده پولیس حوزه سیگه قره ته هجوم اویوشتیریلدی

سویدنده پولیس حوزه سیگه قره ته هجوم اویوشتیریلدی

مالمو شهریده روزنگراد تومنیده جایلشگن پولیس حوزه سیگه هجوم اویوشتیریلدی.

حادثه ده هیچ قنده ی بیر طلفات یوز بیرمه گن.

مالمو پولیس اداره سیدن بیریلگن بیاناتده، انفجارنینگ پولیس اداره سی نینگ ایلگری یوزیگه خساره گه باعث بولگنی و بو جایده گی بعضی بیر موترلرنینگ هم ضرر کورگنی معلوم قیلیندی.

ماین متخصصلری حادثه نینگ جاییگه یوباریلگن و حادثه بیلن علاقه لی تیکشیروو باشله تیلگن.علاقه لی ینگی لیکلر