غربی تراکیا تورکلری: اسیمیلاسیون گه مقاومت

اوشبو مطلب ییلدیریم بایزید عالی بیلیم یورتی سیاست بیلیم لری فاکولته سی باشلیغی پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ تورک تیلیده یازگن مقاله سی نینگ اوزبیک تیلیده گی ترجمه سیدن عبارت

غربی تراکیا تورکلری: اسیمیلاسیون گه مقاومت

اویلب کورینگ چی. اوزینگیزنی نیمه دیب قبول قیلسنگیز قیلینگ (آلمانلیک, عرب, تورک, مسلمان, مسیحی...). بیراق بیر کون کیلیب سیز نینگ مینگ ییلدن آرتیق بیر مدتدن بیری یشب کیلیاتگن اولکه نینگ دولتی سیز گه, "سیز او ایمس سیز" و "سیزدیک بیر جمعیت بو اولکه ده یوق" دیماقده. 

اویلَیمَن که, سیز, "انسان لرنینگ اوزی نی قنده ی قبول قیلیاتگن لیگی دولت لر نی قیزیقتیرمیدی کو.  دولت لرنینگ جمعیت لرنی اوزی نی قنده ی حس ایتسه, اوشه شکلده قبول قیلیشی کیره ک.  دولت لر نینگ بونگه حرمت کورسه تیشی ضروری.  بو عصرده بونده ی بیر نرسه نینگ بولیشی ممکن ایمس" دیماقده سیز. 

سیزگه, "حقلی سیز, بونده ی قالاق و فاشیست بیر فکر نینگ موجود عصر نینگ مفکوره سی بولیشی ممکن ایمس.  فقط گینه تاریخده بولگن بیر مثالدن عبارت بولیشی ممکن خلاص" دییش نی کوپ آرزو ایتگن بولر ایدیم. 

افسوس که بونده ی ایمس.  اوشبو وضعیت اوروپا بیرلیگی اعضاسی بولگن یونانده حاضرگی کونده هم دوام ایتماقده.  انسان لر, یونان دولتی گه بو جغرافیه ده مینگ ییلدن آرتیق بیر مدتدن بیری یشب کیلیاتگن مسلمان لر و تورک لرنینگ هم موجود ایکن لیگی نی قبول ایتتیریش اوچون کوره ش آلیب بارماقده.

غربی تراکیا تورک لری نینگ تراژیدی سیدن بحث ایتماقده من. 

غربی تراکیا تورک لری عثمانلی دولتی دن آلدین هم اوشبو جغرافیه ده یشه ماقده ایدی.  عثمانلی دولتی نینگ چیکیلیشی آرتیدن, غربی تراکیا ده گی مسلمان تورک اقلیت نینگ حق لری خلق ارا و ایککی تامانلمه کیلیشوو لر بیلن گرنتی ایتیلگن.  بیراق, عملده افسوس که اوشبو حق لرنینگ اکثریتی بیریلمه گن.  بوگون اخلال ایتیلگن اوشبو حق لرنینگ بیرته گینه سی باره سیده بحث ایتماقچی من. 

یره لنگن شعور

حق و ایرکین لیک لرنینگ همه سی (سیاسی, اقتصادی, فرهنگی...) البته که اوته مهم اهمیت گه ایگه.  بیراق, انسان نینگ اوزی نی قنده ی حس قیله دیگن لیگی اینگ اساسی حق لردن بیرینی تشکیل ایتماقده. باشقه چه قیلیب ایتگنده انتولوژیک بیر حق دن عبارت. انسان حقلری خلق ارا بیان نامه سی نینگ 6 نچی ماده سیگه کوره, قییرده بولیشی گه قره مسدن همه حقوق کیشی لیگی نینگ تن آلینیشی حقیگه ایگه. بیر کیشی نینگ اوزی نی قنده ی قبول قیله دیگن لیگی هم دولت ایمس, بلکه کیشی نینگ اوزیگه باغلیق بیر مسئله دن عبارت.  بیر انسان نینگ اوزی تامانیدن قبول قیلینگن کیملیک نی رد ایتیش, او کیشی نینگ بارلیگی نی قبول قیلمسلیک بیلن تینگ.

شوباعث امین معلوف نینگ "اولیمچیل کیملیکلر" نامیده گی کتابیده انسان نینگ کیملیگی نینگ, اینگ کوپ یره له نه دیگن نرسه دن عبارت ایکن لیگی نی بیلدیرگن بولیشی ممکن.  زیرا, کیملیگی تن آلینمه گن لیگی اوچون موجودیتی رد ایتیلگن انسان, موجودیتی نی قبول ایتتیریش مقصدی بیلن برچه باسیم لر گه قره مسدن کوره ش آلیب باره دی.  ایلک مسیحی لر و ایلک مسلمان لرنینگ باسیم لر گه قرشی کوره ش آلیب بارگن لیگی و اوز کیملیک لری نی قبول ایتتیریش اوچون ظلم لر گه چیده گن لیگی اوشبو وضعیت بوییچه اینگ مهم مثال لردن بیری نی تشکیل ایتماقده. 

رد ایتیلگن تورک کیملیگی

غربی تراکیا ده گی تورک کیملیگی مسئله سی هم اوشبو وضعیتدن فرقلی ایمس.  میلادی 1927 نچی ییلیده قوریلگن "ایسکه چه تورک بیرلیگی" میلادی 1980 نچی ییلی گه قدر هیچ قنده ی بیر معما گه دوچ کیلمسدن اوز فعالیت لری نی دوام ایتتیردی.  اسمیده "تورک" کلمه سی نینگ موجود ایکن لیگی بهانه سی بیلن میلادی 1983 نچی ییلیده اوشبو بیرلیک نینگ لوحه سی خوفسیزلیک کوچلری تامانیدن آلیب تشلندی.  شونده ی قیلیب خودی منه شوو بیرلیک نینگ فعالیت قیلیشی گه اجازت بیریلمه دی.  اوشبو اویوشمه, "غربی تراکیاده تورک یوق" دییلیب, یونان محکمه لری تامانیدن یاپیلیب قویلدی.  غربی تراکیا نینگ مسلمان تورک لری دعوا نی اوروپا انسان حقلری محکمه سی گه انتقال ایتتیردی.  میلادی 2008 نچی ییلیده ایسه اوروپا انسان حقلری محکمه سی ایسکه چه تورک بیرلیگی نینگ حقلی ایکن لیگی نی قبول قیلدی.  بیراق, یونان قانون لری گه کوره اوروپا انسان حقلری محکمه سی نینگ قراری نینگ بیواسطه تطبیق ایتیلیشی ممکن ایمس.  شوباعث, ینه بیر بار یونان ایچیده گی محکمه لر گه مراجعه قیلینیشی کیره ک ایدی.  اوشبو موضوع بیلن علاقه لی اینگ سونگگی دعوا میلادی 2018 نچی ییلی فبروری آیی نینگ 9 نچی کونیده گومیلجینه استیناف محمکه سیده مطرح بولدی و ینه هیچ قنده ی بیر نتیجه بیرمه دی.

شونده ی قیلیب اینگ اساسی انسان حق لری اخلال لری نینگ یوق ایتیلیشی اوچون 35 ییلدن بیری کوره ش آلیب باریلماقده.  غربی تراکیا مسلمان تورک لری, چرچه مسدن و حقوق نینگ تشقریسی گه چیقمسدن اوز کوره ش لری نی دوام ایتتیرماقده.  35 ییلدن بیری یوناندن و یونان گه کیره ک لیک مقیاسده باسیم قیلمه گن اوروپا بیرلیگی دن عدالت کوتماقده.   بیراق, یونان دولتی عدالت اورنیگه اوشبو انسان لر نی چرچه تیب قویش گه حرکت ایتماقده. 

ملی مقاومت کونی

میلادی 1988 نچی ییلی جنوری آیی نینگ 29 نچی کونیده غربی تراکیا تورک لری, موجودیت لری نی انکار ایتگن یونان محکمه لری گه قرشی کینگ کولملی ناراضی چیلیک نمایشلری اوتکزدی.  شوباعث, جنوری آیی نینگ 29 نچی کونی نی "ملی مقاومت کونی" اوله راق اعلان ایتدی.  بیراق, یونان اوشبو کونده بولیب اوتیاتگن فعالیت لرنی توخته تیش اوچون باسیم قیلیب کیلماقده.  برچه توسیق لر گه قره مسدن, میلادی 1990 نچی ییلیده بولیب اوتگن ملی مقاومت کونی گه اون مینگلب کیشی اشتراک ایتدی.  لیکن, اوشبو مشروع و دموکراتیک نمایشلر جریانیده افراطی یونان لیک لر تورک لر گه حمله قیلدیلر.  ایککی کون لیک بیر مدت مابینیده یوزلب غربی تراکیا مسلمان تورک لری نینگ دوکان لری تاراج و تخریب ایتیلدی.  اوشبو حادثه عاقبتیده سیلنگن ایسکه چه مفتی سی محمد امین آغا, اوشه دور نینگ مستقل ملت وکیلی احمد فایق اوغلی و باشقه کوپلب تورک یره لندی.  یونان پولیسی ایسه اوشبو وضعیت نی فقط گینه تماشا قیلدی خلاص. 

فقط گینه تورک کیملیگی انکار ایتیلماقده می؟

افسوس که یونانده گی اوشبو معما لر فقط گینه تورک کیملیگی بیلن چیگره لنگن ایمس.  قانون لر و ایککی تامانلمه کیلیشوو لر بیلن گرنتی آستی گه آلینگن بولیشی گه قره مسدن, غربی تراکیا تورک لری, اوز مفتی لری نی سیلش حقی بیریلمه گن لیگی, عبادت ایرکین لیک لری نینگ چیکلنگن لیگی, ملکیت حق لری گه مداخله ایتیلگن لیگی, ضبط ایتیلگن جمغرمه ماللری نینگ قیتریب بیریلمه گن لیگی, تعلیم آلیش لری بوییچه حق لری نینگ چیکلنگن لیگی و اون مینگلب مسلمان تورک نینگ یونان تابعیتی دن چیقاریلگن لیگی کبی قیین چیلیک لرگه دوچ کیلیب قالدی.  غربی تراکیا تورک لری نینگ قنده ی قیین چیلیک لر گه دوچ کیلیب قالگن لیک لری توغریسیده بیلگی ایگه سی بولیش نی آرزو ایتیاتگن کیشی لرنینگ, کاتب چلبی عالی بیلیم یورتی تامانیدن ترک, یونان و انگلیس تیل لریده تیارلنگن یونان انسان حق لری اخلال لری راپوری نی اوقیش لری ممکن. 

یونان نینگ اوشبو اخلال لری نینگ همه سی نینگ, تورکیه نینگ آقدامار کلیساسی نی قیته قورگن, مور گابریال عبادتگاهی ییری نی قیتریب بیرگن, گوکچه ادا روم مکتبیده درس لر نی باشلتگن و استانبولده گی بلغار کلیساسی نینگ قیته قوریلیشی ایش لری بوییچه مصرف لرنینگ همه سی نی توله گن بیر پیتده بحث موضوعی بولیاتگن لیگی کورینماقده. 

مسئله نینگ اینگ اچینرلی تامانی ایسه, اوروپا بیرلیگی و باشقه خلق ارا تشکیلات لر نینگ اون ییللر دن بیری دوام ایتیب کیلیاتگن اوشبو اخلال لر نینگ توخته تیلیشی اوچون ییترلیک مقیاسده فعالیت قیلمه گن لیگی دن عبارت.  اسلام دنیاسی هم اوشبو اخلال لر بیلن علاقه لی ییترلیک بیلگی گه ایگه ایمس. 

بوندن هم اچینرلی بولگن مسئله, تورکیه ده گی انسان حق لری تشکیلات لری و آیدین لر نینگ, اوز اولکه سیده اینگ کیچیک انسان حق لری معما لری بوییچه کینگ کولملی بیلگی گه ایگه بولیشی گه قره مسدن, قوشنی یونان ده گی اوشبو قیین چیلیک بیلن علاقه لی تقریباً هیچ معلومات ایگه سی بولمه گن لیگی دن عبارت. 

یونان انسان حق لری اخلال لری راپوری سنگری تحقیقات لر میزانی نینگ آرتیشی, خلقی میز نینگ باشقه اولکه لرده گی اوشبو ساحه بوییچه اخلال لر توغری سیده معلومات ایگه سی بولیشی و خودی منه شوو اخلال لرنینگ کمییب کیتیشی نی آرزو ایتیب قاله میز.

          

ییلدیریم بایزید عالی بیلیم یورتی سیاست بیلیم لری فاکولته سی نینگ باشلیغی پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ اوشبو خصوصده گی فکر و ملاحظه لری نی حضورینگیز گه تقدیم ایتدیک عزیز دوست لر. علاقه لی ینگی لیکلر