تعلیم و تربیه بوییچه خلق ارا اساسلر

اوشبو مطلب پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ تورک تیلیده یازیلگن مقاله سی نینگ اوزبیک تیلیده گی ترجمه سیدن عبارت

تعلیم و تربیه بوییچه خلق ارا اساسلر

بیر نیچه هفته آلدینگی مقاله میزده هر قنده ی بیر جایده بولگن یخشی یاکه یمان تعلیم و تربیه نینگ باشقه جغرافیه لرده یشیاتگن کیشی لر گه هم تاثیر قالدیره دیگن لیگی نی بیلدیررایکن, اوشبو ساحه بوییچه خلق ارا اساسلر گه احتیاج حس ایتیلیاتگن لیگی نی معلوم قیلگن ایدی.  شونده ی قیلیب تعلیم و تربیه بوییچه دنیا ده وضعیت نینگ قنده ی ایکن لیگی توغریسیده بحث ایترایکن, ایلک ایککی اساس دن عبارت عدالت مفکوره سی نی حاکم قیلیش و هر خصوصده منفی ایمس, بلکه حسن ظن ایگه سی بوله دیگن کیشی لر ییتیشتیریش نی هدف قیلیب آلگن بیر تعلیم و تربیه فلسفه سی اوستیده توخته لیب اوتگن ایدی.  ایندی ایسه بو گلگی مقاله میزده هم اوشبو خصوصده بحث ایته میز. 

عمومی اخلاق قاعده لریگه اویغون حرکت قیله دیگن کیشی لر ییتیشتیره دیگن تعلیم و تربیه

اجتماعی حیات نینگ دوام ایتتیریلیشی اوچون انسان لرنینگ عمومی اخلاققه اویغون بیر شکلده یشش لری کیره ک.  اخلاققه اویغون حرکت قیلیش ایسه اوغریلیک قیلمس لیک, یلغان ایتمس لیک, انسان لر گه حمله قیلمسلیک و باشقه انسان لر بیلن یمان رویه قیلمسلیک کبی نرسه لردن عبارت.  بونده ی بولمس لیگی تقدیرده, انسان لرنینگ اویلریدن چیقیش لری, ایشلریگه باریش لری و راحت بیر شکلده یشش لری ممکن می؟

جمعیت نینگ فرهنگی گه مناسب عمومی اخلاققه اویغون حرکت قیله دیگن کیشی لر ییتیشتیریش نینگ اوزی تعلیم و تربیه نینگ اینگ اساسی وظیفه لریدن بیری نی تشکیل ایتماقده. اوشبو عمومی قاعده لر نی انیقلش هم اونچه لیک قیین ایمس البته که.  فرقلی فرهنگ لرده اوشبو خصوصده قبول قیلینگن عمومی بیر فکر موجود. 

هردایم فعال بولیش نی اورگه ته دیگن تعلیم و تربیه

قوییده گی اساسلر کوپینچه تعلیم و تربیه نینگ محتواسی و میتودی بیلن علاقه لی.  بیراق یوقاریده بحث قیلینگن ایلک اوچ اساس ایسه (عدالت, حسن ظن و اخلاققه تَیَنگن تعلیم و تربیه) تعلیم و تربیه دایره سیده اهمیت بیریلیشی کیره ک بولگن ارزشلردن عبارت.  اوشبو ارزشلر گه اهمیت بیریلمه گن تعلیم و تربیه نینگ انسان لرگه قتتیق ضرر بیریشی ممکن.  بشریت نی خطرگه دوچ قیلیب قویگن دنیا اوروشلری, ترورچیلیک هجوملری, دواملی روشده آرتیریلیاتگن امنیتی تدبیر لر, انسان لر نی یشه تیش اوچون ایمس بلکه یوق قیلیش اوچون ایشلب چیقاریلیاتگن ینگی تکنالوژی لر نینگ جوده یخشی تحصیل آلگن کیشی لر ایشی ایکن لیگی انیق.  بونده ی ایش لرنینگ تحصیل آلمه گن کیشی لر تامانیدن قیلینیشی البته که ممکن ایمس.  اوشبو ارزشلر باشقه ساحه لرده بولگن لیگی دیک, انسان لر اوچون تعلیم و تربیه بوییچه هم حیاتی بیر نرسه نی تشکیل ایتماقده.  اوشبو دایره ده پیغمبری میز حضرت محمد (ص) نینگ "فایده سیز علم دن الله گه سیغینه من" دیگن حدیث شریف لری نی ایسدن چیقارمس لیک البته که.  حضرت پیغمبری میز ضررلی علم نی بیر تمان گه قوینگ, فایده سیز بیلیم دن هم الله گه سیغینماقده. 

ایشلش و هر کون ینگی نرسه لر کشف ایتیش گه حرکت قیلیش انسان لر اوچون اینگ فایده لی فعالیت لردن عبارت.  باشقه لرنینگ قیلگن ایشیدن فایده له نیش ایسه جمعیت لر گه قتتیق ضرر بیره دی.  اوشبو دایره ده تعلیم و تربیه ساحه سیده هم خوددی شوو ارزشلرگه کتته اهمیت بیریلیشی کیره ک.

انسان لرنینگ ظرفیتی گه کوره تعلیم و تربیه

مدرن و مرکزی دولت لر بیلن بیرگه همه گه بیر خیل تعلیم و تربیه شکلی دنیا نینگ برچه قسم لریگه کینگ ترقه لیب کیتدی.  اوشبو وضعیت همه نینگ تعلیم و تربیه ساحه سی بوییچه امکان ایگه سی بولیشی گه کتته حصه قوشدی.  عینی دمده خوددی شوو وضعیت همه نی بیر خیل قیلیب قویدی.  دنیا ده گی انسان لرنینگ بیر بیر لریدن فرقلی ایکن لیگی نی هم ایسدن چیقارمسلیک کیره ک.  شیخ غالب انسان حقیده قوییده گیچه بویورگن: "اوزینگ گه یخشی قره. سین عالم لرنینگ اصلی سن/کائنات نینگ کوزه قراچیغی بولگن انسان سن".  تعلیم و تربیه نینگ همه گه بیر خیل بولیش اورنیگه, انسان لرنینگ ظرفیتی گه کوره بولیشی کیره ک. 

حیات گه کوره تعلیم و تربیه

عنعنوی تعلیم و تربیه ده انسان لر کوپینچه بیر بیر لریدن بیر نرسه اورگَنه دی.  حاضرگی کونده تعلیم ساحه سی و تعلیمی مرکز لرنینگ اختصاصلشگن لیگی کورینماقده.  اوشبو وضعیتده تعلیم نینگ تئوریک بولیب قالگن لیگی و قسماً حیات دن اوزاقله شیب کیتگن لیگی کوزگه تشلنماقده.  انشتاین نینگ "تعلیم, انسان نینگ مکتب ده اورگنگن نرسه لرنی اونوتیشی آرتیدن قالگن نرسه لردن عبارت" شکلیده گی سوزلریده کورینگن لیگی دیک, اوشبو تعلیم و تربیه بیلن علاقه لی تنقید لر هم موجود.  تعلیم و تربیه نینگ اساسی مقصدی نینگ انسان لرنی حیاتگه تیارلشدن عبارت بولیشی تقدیرده, خوددی شوو تعلیم و تربیه نینگ فقط گینه مکتب لر بیلن چیگره له نیب قالمس لیگی کیره ک.  تعلیمی موسسه لر, نادولت تشکیلاتلر, خصوصی سکتور و بیروکراسی نینگ تعلیمی دوره سی نینگ تکمیل بولیشی آرتیدن هم انسان لر بیلن بیرگه بولیشی ضروری.

تعلیم و تربیه نینگ میخانیکی بولمس لیگی کیره ک

تعلیم و تربیه اساساً اوتمیش ایمس, بلکه کیله جک بیلن علاقه لی بیر ایشدن عبارت.  موجود و اوتمیشده بولگن تجربه لرنینگ هم اورگه تیلیشی کیره ک البته که.  بیراق, بولرنینگ همه سی نینگ کیله جکده یخشی ایشلر بجریش اوچون بولیشی کیره ک.  اونینگ اوچون تعلیم و تربیه سیستمی نینگ میخانیکی بولمس لیگی ضروری.  یعنی موجود نرسه لرنی یادلب یاکه حفظ قیلیب توریش نینگ اوزی کیله جگی میز جهتی دن هیچ قچان فایده لی بولمیدی.  اویله شی تقدیرده, انسان لر اوز ظرفیت لری نی کشف ایتیش امکانیتی گه ایگه بوله دی.  تعلیم و تربیه نینگ ایسه انسان لرگه اوزلری نی کشف ایتیش لری اوچون زمینه یره تیب بیریشی کیره ک. 

یخشی بیر تحصیل آلیش و اکادمیک جهت دن یوقاری پاغانه لر گه چیقیش البته که مهم. یوقاریده بیلدیریلگن اساسلر گه ایگه بولمه گن بیر تحصیل نینگ جمعیت نی قیسی جهت گه آلیب کیته دیگن لیگی انیق ایمس.  تعلیم و تربیه پروسه سیده اوشبو اساسلر گه اهمیت بیریلمس لیگی تقدیرده, تعلیمی برنامه لر بیلن جوده یمان کیشی لرنینگ پیدا بولیب قالیشی ممکن.  حاضرگی کونده صنفداشی نی اولدیریاتگن لر, طعام لرگه زهر و ایگنه تشلیاتگن لر و انسان لر نینگ حیاتیده فاجعه گه سبب بولیاتگن لر جاهل کیشی لردن عبارت ایمس.  خوددی شوو ایش لر نی کوپینچه یخشی تحصیل آلگن لیکن انسان لرنینگ منفعتی گه اهمیت بیرمیاتگن کیشی لر بجرماقده. 

تعلیم و تربیه ده نیمه نی اورگتگن لیگی میز بیلن بیر قطارده, اصلی گه قره گنده کوپینچه نیمه نی نیمه اوچون اورگتگن لیگی میز مهم.        علاقه لی ینگی لیکلر