فرانسه ده انفجار حادثه سی یوز بیردی

اوشبو حادثه پایتخت پاریسده یوز بیرگن

fransa patlama1.jpg

فرانسه پایتختی پاریسده بیر نانوایی ده یوز بیرگن انفجار حادثه سی عاقبتیده کوپلب کیشی یره لندی. 

فرانسه نشراتی اورگان لری گاز نینگ اوشبو انفجار  گه سبب بولگن بولیشی نینگ ممکن ایکن لیگینی بیلدیرماقده. 

تروریستیک هجوم دن عبارت بولیشی نینگ هم ممکن ایکن لیگی بیلدیریلگن اوشبو حادثه باره سیده حاضرچه رسمی بیر بیانات بیریلگن ایمس.  علاقه لی ینگی لیکلر