طالبان گروهی نینگ هجومی عاقبتیده اونلب عسکر جان بیردی

طالبان گروهی جنگریلری 20 عسکرنی اوزی بیلن آلیب کیتگن

طالبان گروهی نینگ هجومی عاقبتیده اونلب عسکر جان بیردی

افغانستانده تروریست گروهی طالبان جنگریلری عسکری بیر قرارگاه گه هجوم اویوشتیریشی عاقبتیده 14 عسکر جان بیردی.

هرات والی لیگی سوزچیسی جیلانی فرهاد، جنگریلرنینگ مملکت نینگ غرب تامانیده جایلشگن هرات ولایتیده گی شندندده عسکری قرارگاه گه هجوم اویوشتیریشی عاقبتیده 14 عسکرنینگ حیاتینی یوقه تگن لیگینی ایتدی.

فرهاد، هجوم نینگ آرتیدن 20 عسکرنینگ تروریست جنگریلری تامانیدن قولگه آلینگن لیگینی بیلدیردی.  علاقه لی ینگی لیکلر