ترکیه نینگ ایلک نفت قازیب چیقریش فعالیتی بو ییل باشلنه دی

انرژی و طبیعی منبع لر وزیری معلومات بیردی

ترکیه نینگ ایلک نفت قازیب چیقریش فعالیتی بو ییل باشلنه دی

انرژی  و طبيعي منبع لر وزیری برا‌ت آل بیراق، قبرس ساحه‌ سیده سیسمیک  تدقیقات آلیب بارگن ترکيه نفتلری سهامی شریک لیگی بربروس خیرالدین پاشا کیمه ‌سینی زیارت ایتدی.

آل بیراق، « بو ییل مابینیده‌ اوز کیمه‌ سینی تأمین ایتیب آق دینگیز و قاره‌ دینگیزده نفت قازیب چیقریش فعالیتیگه باشله‌ ی میز. بو ییل یکونلنمسدن آق دینگیزده بیرینچی  قودوغیمیزنی قازه ‌میز. بوتونله‌ ی علمي تدقیقات آلیب باره‌ میز « دیب معلوم قیلدی.


لیبل: نفت , منبع , وزیر

علاقه لی ینگی لیکلر