کابل اهالیسی مترو بس دن استفاده ایته دی

اوشبو مطلب نی کابل شهرداری بیلدیردی

کابل اهالیسی مترو بس دن استفاده ایته دی

افغانستان پایتختی کابلده مترو بس نینگ فعالیت گه باشله شی بیلن علاقه لی پروژه نینگ بیرینچی باسقیچی بوگون باشلَیدی. 

مسئول لر اوشبو پروژه نینگ بیر ییل لیک بیر مدت مابینیده تکمیل بولیشی نی کوتماقده. 

کابل شهرداری عبدالله حبیب زی ژورنالست لر بیلن قیلگن صحبتیده اوشبو پروژه نینگ بیرینچی باسقیچی نینگ بوگون (پنجشنبه جون آیی نینگ 15 نچی کونی) باشلیدیگن لیگی نی معلوم قیلرایکن, خودی منه شوو پروژه نینگ بیر ییلده تکمیل بوله دیگن لیگی نی بیلدیردی. 

اوشبو پروژه نینگ تکمیل بولیشی آرتیدن کابل اهالی سی مترو بس لر بیلن سفر قیلیش امکانیتی گه ایگه بوله دی.

شونده ی قیلیب کابلده  ترانسپورت بوییچه موجود قیین چیلیک لر نینگ بیر قسمی نینگ حل ایتیلیشی کوتیلماقده. علاقه لی ینگی لیکلر