امریکا قوشمه ایالتلریده انترنت طرفسیزلیگی کنسل قیلیندی

فدرال مخابرات کمیسیونی, انترنت طرفسیزلیگی نینگ کنسل قیلینگن لیگی نی بیلدیردی

امریکا قوشمه ایالتلریده انترنت طرفسیزلیگی کنسل قیلیندی

امریکا قوشمه ایالتلری فدرال مخابرات کمیسیونی, انترنت بوییچه فعالیت آلیب باریتگن شرکت لرنینگ, "شبکه طرفسیزلیگی" مجبوریتی نینگ بیکار قیلینگن لیگی نی معلوم قیلدی.

شونده ی قیلیب ایندی انترنت شبکه لری نینگ بیر بیر لری نی مثبت یاکه منفی اوله راق بهالنتریش لری ممکن.    

امریکا لیکلر نینگ برچه انترنت سایت لری گه, انترنت شرکت لری یاکه فدرال حکومت نینگ هیچ قنده ی بیر مداخله سی نینگ بحث موضوعی بولمسدن کیریشی اوچون امکانیتی تامین ایتیب بیریتگن "شبکه طرفسیزلیگی" نینگ بیکار قیلینیشی اولکه ده جدی بحث و مناظره لر گه سبب بولدی. 

شونده ی قیلیب اوشبو وضعیت گه قرشی مخالفت بیلدیریتگن تامان لر خودی منه شوو کمیسیون نینگ امریکا لیک لر نینگ ایرکین لیگی گه ضد بیر قرار بیرگن لیگی نی معلوم قیلماقده.

انترنت شبکه لری گه طرفلی حرکت ایتیش امکانیتی تامین ایتیب بیره دیگن اوشبو قرار نینگ, بعضی انترنت سایت لری گه ارزان و تیز و ایریم لری گه ایسه قیمت و کیچ کیریله دیگن لیگی معنی سی گه کیله دیگن لیگی ادعا ایتیلماقده. علاقه لی ینگی لیکلر