تورکیه نینگ چای شرکتی پاکستانده فابریکه قوردی

بو جایده قاره چای ایشلب چیقریله دی

تورکیه نینگ چای شرکتی پاکستانده فابریکه قوردی

پایتخت اسلام آبادنینگ 200 کیلومتر شمالیده گی منطقه ده قوریلگن فابریکه نینگ افتتاح مراسمیده تورکیه چای ایشلب چیقریش اداره سی باشلیغی امداد سوتلی اوغلی، پاکستان زراعت تیکشیروو کینگشی باشلیغی یوسف ظفر بیلن کوپ سانده اداره چیلر اشتراک ایتدی.  

پروگرامده صحبت قیلگن چای اداره سی مدیری سوتلی اوغلی، فابریکه نینگ بیر کونده 5 تُن چای ایشلب چیقریشیدن خبر بیردی.

عین دمده جمهور رئیس رجب طیب ایردوغان نینگ فابریکه نینگ قوریلیشی توغریسیده بویوروغ بیرگنینی معلوم قیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر