ترکیه سویس نی مغلوبیت گه اوچره تدی

مسابقه بلغاریانینگ پایتختی صوفیه ده بولیب اوتدی

ترکیه سویس نی مغلوبیت گه اوچره تدی

سویس: 0 - ترکيه: 3

والیبال بوییچه‌ خاتین - قیزلر اورته‌ سیده اوتکزیله ‌یاتگن 2018- ییلگی جهان جامی نینگ اروپا قاره‌ سیده ‌گی 2- مرحله c گروهی ایکّینچی مسابقه‌ سیده ترکيه ملي تیم جماعه‌ سی سویس ‌نی مغلوب قیلدی.

بلغاریانینگ پایتختی صوفیه ده بولیب اوتگن مسابقه ده، ترکیه ملی تیم جماعه سی 26-25، 11-25 و 17-25 قازاندی.

ملی تیم جماعه سی بیرینچی مسابقه ده کوسووانی هم 3-0 مغلوبیت گه اوچره تگن ایدی.

ملي تیم جماعه‌، مسیابقه لر چوکاتیدده ‌گی اوچینچی مسابقه‌ سیده بوگون رومانیا بیلن اوچره شه ‌دی.علاقه لی ینگی لیکلر