آستانه جریانی و تورکیه نینگ عفرین عملیاتی

تحلیل و تیکشیروو

آستانه جریانی و تورکیه نینگ عفرین عملیاتی

آستانه جریانی و تورکیه نینگ عفرین عملیاتی

یازووچی: جان آجون

تورکيه، روسیه و ایران نینگ کفالتیده دوام ایتگن آستانه‌ جریانیده سوريه‌ده‌گی ترنگلیکنی کمه‌ یتیریشگه قره‌ ته‌‌ مهم‌ قدملر تشلندی. آستانه‌ جریانی سوريه‌ده 6 ییلگه تۉلگن تۉقنه‌شوولرگه یکون یه‌سه‌ش و تینچلیک نامیدن حاضرگچه تشلنگن اینگ مهم‌ قدم  حسابلنه‌دی. 3 اولکه‌ اورته‌ سیده باریلگن کیلیشوو بیلن سوريه‌ نینگ کوپلب جاییده صلح حدودي اعلان قیلیندی. بوندن تشقری ساچیده‌گی برچه‌ اتنیک  گروه و مذهب گروهلر نینگ اشتراکی بیلن ملي تینچلیک کنگره سی اوتکزیش قراری آلیندی. فقط سوريه‌ده‌گی صلح حدودلری ایچیده ا‌ورین آلگن ادلیب حدودیده  صادر بولگن توقنه‌شوولر آستانه‌ جریانینی مجبورله‌ماقده.

اسد رژیمی و رژیم طرفداری پولیس‌لر روسیه‌ نینگ هوا  حمایه‌سی بیلن باشله‌تگن

ادلیب اعملیاتیده کوپلب شهرچه‌نی قولگه کیریتگنلری  کوزه‌تیلدی.

ابو ظهور قونلغه سیگه یقینلشیب کیلگن رژیم طرفداری پولیس‌لر نینگ  ایلگریلشیشی، سوريه مخالفلری نینگ  قرشی هجوملری نتیجه‌سیده قسماً هم بولسه توخته‌تیلدی.

تورک تشقی ایشلری، اسد رژیمی ادلیب عملیاتیده ترنگلیکنی کمه‌ یتیریش حدودي  کیلیشوویگه ضد ایکنینی معلوم قیلدی.

تورکيه  روسیه‌دن اسد رژیمیگه باسیم قیلیب عملیات‌لرنی  توخته‌تیشینی  طلب قیلماقده.

ادلیبده  تورکيه تامانیدن حمایه‌ قیلینگن مخالف گروهلرنی حرکتلنتیریب قرشی هجوم عملگه آشیریلیشی، روسیه و اسد رژیمیگه قرشی بیر آگاهلنتیروو دییه بهالنماقده.

باشقه‌ تاماندن جمهور رئیس رجب طیب ایردوغان نینگ  آخرگی کونلرده‌گی عفرین بیاناتلری ایسه احتمالی بیر عفرین حرکتی کوتیلگنینی کورسه‌تماقده. جمهور رئیس ایردوغان عفرین و منبیچ حرکتی هر لحظه‌ باشلشی ممکن دیب بیلدیردی.

« خدا خوا‌هله‌سه ایرته‌ یاکه باشقه‌  بیر کون قیسقه‌  مدت ایچیده عفرین و منبیچدن باشلب سوريه‌ده‌گی باشقه‌ ترور باش‌پناه‌لرینی بیری-کیتین ترقه‌ته‌میز» دیدی. جمهور رئیس ایردوغان بیرگن بیاناتیده قوشیمچه‌ فیلق الشام کلمه‌ سی 20 مینگ آزاد سوريه قوشینی منسوبی عفرین حرکتی اوچون تیار ایکنینی معلوم قیلیشی جوده‌ مهم‌ ایدی.

جمهور رئیس ایردوغان علیحده‌  امریکا قوشمه ایالتلریگه قرشی « تروریستلر بیلن اورته‌میزده توخته‌منگ، قتل سوروولری  بیلن اورته‌میزگه کیرمنگ. عکسی  اورته‌گه چیققن تقدیرده پیدا بوله‌دیگن حادثه‌لردن بیز مسوول ایمسمیز. ترور تشکیلاتی نینگ مرکز‌لریده‌گی بیراقلرنی اوزلرینگیز آلیب تشلنگ او بیراقلرنی بیز سیزگه تسلیم ایتماق مجبوريه‌تیده قالمه‌یلیک دیدی.

تروریستلرنینگ  یونیفورم‌لریده‌گی اشاره‌لرلرنی ییچیب آلینگ کی تروریستلر بیلن بیرگه‌لیکده  بولگنلرنی   توپراققه کومماق   مجبوريتیده قالمه‌یلیک» دیگن بیاناتلری تورکيه‌ نینگ  قنچه‌لیک قرارلی ایکنینی کورسه‌تیش جهتیدن جوده‌ مهم‌ و کوچلی افاده‌لر ایدی.

امریکا قوشمه ایالتلری اینگ سونگ بیرگن بیاناتلریگه کوره‌ YPG نینگ نظارتیده‌گی حدودلرده 30 مینگ کیشیلیک ینگی بیر قوشین تشکیل ایتیشنی ریجه‌له‌ماقده. « چیگره‌ حمایه‌ قوشینی» دیب  ناملنگن تشبث، امریکا قوشمه ایالتلری نینگ سوريه‌ نینگ توپراق بوتونلیگیدن واز کیچگنینی و YPG بیلن حربي کیلیشوونی داعشدن سونگره‌ هم دوام ایتتیریشنی ریجه‌له‌گنینی  کورسه‌تماقده.

چنانچی تورکيه، روسیه، ایران، سوريه‌لیک مخالفلر و اسد رژیمی امریکا قوشمه ایالتلری نینگ قوشین تشکیل ایتیش ریجه‌لریگه ناراضیلیک کورسه‌تماقده.

آستانه‌ جریانیده تورکيه، روسیه و ایران نینگ  کفالتیده‌گی جریان نینگ اساسی فکری سوريه‌ نینگ تمامیت ارضیدن حمایه‌ قیلیش. امریکا قوشمه ایالتلری نینگ سوريه‌نی عراق و تورکيه چیگره‌ سیده جایلشیش اوچون YPGدن تشکیل تاپگن ینگی بیر قوشین تشکیل ایتیش  ریجه‌سی  و بو دایره‌ده آستانه‌ جریانی بیلن بوتونله‌ی ضد بیر نظریه دیر. سوريه‌ده‌گی توقنه‌ شوو و اوروش شرایطیده بیر ترور بیل‌باغی داعش بیلن کوره ‌ش نامی آستیده ششمه- ششرلیککه کیلتیریشگه حرکت قیلگن امریکا قوشمه ایالتلری، سوريه ساحه‌سی ایچیده بارگن سری  یالغیزلشیب بارماقده

امریکا قوشمه ایالتلری، اوز یالغیزلیگینی سعودی عربستان و بیرلشگن عرب امیرلیکلری کبی کورفز اولکه‌لری و اسرائیل آرقه‌لی برطرف ایتیشگه  حرکت قیلماقده.

عفرینده‌گی YPG پولیس‌لری، امریکا قوشمه ایالتلریدن زیاد روسیه بیلن ینه‌ یخشی مناسبتگه ایگه‌ و منطقه‌لریده عفرینده YPG طرفطارلری امریکا قوشمه ایالتلریدن کوپراق  روسیه بیلن علاقه‌ده ایکنینی و منطقه‌لریده روس حربي مرکز‌لری موجود بولگنی بیلینماقده. عفرین عملیاتی  اوچون امریکا قوشمه ایالتلری نینگ حمایه‌سیدن کوپراق روسیه حمایه‌سی YPGنی  قوریقله‌ماقده. جمهور رئیس ایردوغان نینگ ایضاحلریدن کیین روسیه‌دن  معتدل مناسبتلر بیلدیریلدی.

پینتاگون سوزلاوچیسی ایسه، بیر ژورنالیست نینگ بیرگن  سوالیگه عفرین حدودی  امریکا قوشمه ایالتلری نینگ عملیات‌ ساحه‌سیگه کیرمه‌گنینی معلوم قیلدی.

تورکيه‌ نینگ عفرین حدودیده‌گی YPG تشکیلاتلنیشیگه  قرشی آزاد سوريه قوشینی

 بیلن برابر عملیات‌ باشله‌تیشی بیر لحظه‌ مسأله‌. عفرین عملیاتی نینگ چوقورلیگی معلوم ایمس،

فقط احتمال  عفرین اطرافیده‌گی حدودلرنی  نظارتگه آلیب  عفرینده‌گی YPG موجوديتینی  قورشاوگه آلیشدیر. عفرینده‌گی حدودلر YPG نظارتیده بولسه هم، اهالی نینگ کوپچیلیگینی عربلر تشکیل ایتماقده. YPG اصطلاحی نتیجه‌ سیده تینچ اهالی اویلریدن قاچیب تورکيه چیگره‌سیده‌گی کمپلرده یشه‌ماقده‌لر. کمپده یشه گن محلي خلق، اوزاق مدتدیر تورکيه و آزاد سوريه قوشینی و عفرین اطرافیده‌گی شهرچه‌لرنینگ  YPGدن قوتقریلیشینی طلب قیلینماقده‌لر .

عموماً، سوريه‌ده دینا‌میک بیر جریان آلدیمیزده  توخته‌ب تورماقده. آستانه‌ جریانی توسیقلرگه قره‌مه‌سدن دوام ایتماقده. اسد رژیمی نینگ پایماللریگه قره‌مه‌سدن کفالتچی اولکه‌لر جریاننی  دوام ایتتیریشگه و اوزارا ایشانچنی آقلشگه  قرارلی ایکنی کوریلماقده. باشقه‌ تاماندن امریکا قوشمه ایالتلری نینگ YPG آرقه‌لی توزیشنی ریجه‌له‌گن قوشینگه قرشی روسیه، ایران، تورکيه سوريه مخالفلری و اسد رژیمی تامانیدن هم  قتّيق رئاکسیون‌ کورسه‌تیلدی. جمهور رئیس ایردوغان بیرگن بیاناتلری جهتیدن، تورکيه‌ نینگ عفرین عملیاتی هر لحظه‌ باشلش احتمالی  موجوددیر. علاقه لی ینگی لیکلر