تورکیه نینگ عفرینده قولگه کیریتگن موفقیتی 12

تحلیل و تیکشیروو 12

تورکیه نینگ عفرینده قولگه کیریتگن موفقیتی 12

تورکیه نینگ عفرینده قولگه کیریتگن موفقیتی

عفرین حدودینی ترور عنصرلریدن تازه‌لب و منطقه‌نی محلي خلقگه تسلیم ایتیش اوچون باشله‌تیلگن زیتون یاله‌سی حربي عملیات دایره‌سیده 58 کون مابینیده‌ عفرین شهر مرکزی و اطرافیده‌گی قیشلاقلرنی تورکیه قوراللی کوچلری و ملي اردو کوچلری تامانیدن آزاد قیلیندی. عفرین شهر مرکزینی ترور عنصرلریدن تازه‌لش انسانی، حربي و سیاسي جهتدن هم بیر سبا‌ق صفتیده‌دیر.  همده‌ منطقه‌ده‌گی کوپلب موازنتنی اوزگرتیره‌دی. عفرینده‌گی انسانی دومینو تأثیری یرا‌ته‌دی.

سیاست، اقتصاد و اجتماعي تدقیقاتلر جمغرمه‌سی تدقیقاتچی- یازووچی جا‌ن اجون نینگ موضوعگه دایر فکر و ملاحظه‌لرینی اعتبارینگیزگه حواله‌ قیله‌میز.

سوريه اوروشیگه 7 ییل تولدی.  عفرین PKK/ YPG  ترور تشکیلاتیدن تازه‌لنیشی سوريه اوروشیده  رولی بولگن برچه‌ دولتلرگه انسانی جهتدن بیر سباقدیر.

سوريه ساحه‌سیده اسد حکومتی و حکومت طرفداری پولیس‌لر تینچ اهالیگه قره‌ته‌‌ بمباردمانلری، شکنجه‌ و قورشاو ایچیده آچ قالدیریلگن لیگی و دنیا جمعیتی نینگ   کوزلری آلدیده بولیب تورگن.  حکومت تینچ اهالیگه قرشی فایده‌لنیشی منع قیلینگن بیرل بمب‌لر و منع قیلینگن کیمياوي قوراللرنی ایشله‌تیشگه قوشیمچه‌ روشده، روسیه هم  نپلم و توشله ئی بمب‌لریدن فایده‌لندی. ایران ایسه دنیا نینگ کوپلب اولکه‌سیدن آلیب کیلینگن خارجي جنگریلر بیلن سوريه‌ده کوپلب جنایت ایشله‌گن.

باشقه‌ تاماندن امریکا قوشمه ایالتلری و YPG سوريه‌ نینگ شِمالیده و شرقيده انسانلرنی کوچیشگه مجبورله‌گن و منطقه‌ده بیر قورقوو حکمرانلیگی تشکیل ایتگن. YPG اوزیگه قرشی بولگن تینچ اهالینی جزالنتیریش اوچون امریکا قوشمه ایالتلریگه بیرگن رهنمالیکلر بیلن اویلرینی بمب‌له‌تگن و قماقخانه‌لرده  کوپلب محکومگه شکنجه‌ قیلگنلر. YPG نینگ بیر حزب باشقروویگه مخالف بولگن سوريه‌لیک کردلرنی اولدیرگن، قماققه سالگن یاکه کوچ ایتتیریلگندیر. امریکا قوشمه ایالتلری ایسه سوريه‌ده فوسفورلی بمب‌لردن فایده‌لنگن و رقه نی ییر بیلن یکسان قیلگن. رقه شهری هنوز هم بیر ویرانه شهریدیر و تینچ اهالی هنوز هم  منطقه‌گه قَیتمه‌گن. امریکا قوشمه ایالتلری رقه نی اوزی خراب قیلیشیگه قره‌مسدن، منطقه‌ نینگ قیته‌دن قوریلیشی اوچون هم  ضروری سرمایه‌نی کیریتمه‌گندیر.

سوريه‌ده 7 ییل اوروش پیتیده کوپلب وحشت کوریلگندیر. داعش نینگ برچه‌ ترور جنایتلری جوده‌ کتّه‌ تأثیر قالدیرگندیر، اینگ کوپ تینچ اهالی تلفاتی سببلی حکومت، روسیه و امریکا قوشمه ایالتلری نینگ هوا بمباردمانیدیر. تورکيه و آزاد سوريه اردوسیدن  تشکیل تاپگن ملي اردو کوچلری زیتون نوده‌سی حربي عملیات و آلدیندن  فرات قلقانی حرکتی بیلن سوريه‌ده‌گی و دنیاده‌گی برچه‌  رولی بولگن دولتلرگه، انسانی، حربي و سیاسي جهتدن کتّه‌ بیر سباق بیرگندیر. رقه و موصل امریکا قوشمه ایالتلری تامانیدن خرابه‌گه ایلنتیریلگن، حلب و غوطه  روسیه تامانیدن ییر بیلن یکسان قیلینگن حموص و زبا‌دانی اسد حکومتی تامانیدن ییر بیلن یکسان قیلینیشیگه تورکيه و ملي اردو عفرین نینگ  دییرلی هیچ بیر  ییریگه ضرر ییتکزمسدن  ترور عنصرلرینی برطرف قیلگن.

سوريه 7  ییللیک اوروش بوییچه‌ زیتون نوده‌سی حربي عملیات و فرات قلقانی حرکتی قدَر آز تینچ اهالی تلفاتی و آز خرابچیلیک  سوريه باشقه‌ بیر حربي عملیاتگه گواه بولمه‌گندیر. منطقه‌ده ایلگریله‌گن TSK و ملي اردو کوچلری، سوريه‌ده‌گی باشقه‌ کوچلر بیلن مقایسه‌ قیلینگنده، تینچ اهالیدن انتقام آلمه‌گن و اولرنی اوز حمایه‌سیگه آلگن.   حربي حرکت  چاغیده ایسه کورسه‌تیلگن تینچ اهالی حساسیتی جهتیدن اورنک تشکیل ایتماقده.

مثال اوچون امریکا قوشمه ایالتلری  رقه عملیاتی اثناسیده و  زیتون نوده‌سی حربي عملیاتیده کورسه‌تیلگن حساسیت نینگ عینِسینی کورسه‌تگن  بولسه ایدی، حالی حاضر یوزلب تینچ اهالی و قاچقین رقه‌گه قَیتگن بولردی.

زیتون نوده‌سی حربي  عملیات انسانی، حربي و سیاسي روشده سباق صفتیده بولیشی بیلن برابر، سوريه ساحه‌سیده‌گی موازنتلرنی هم اوزگرتیرگنی  کوریلماقده. فرات قلقانی حربي عملیات بیلن ترور عنصرلریدن تازه‌لنگن منطقه‌لر بیلن ایدلیبده‌گی سوريه‌لیک مخالفلر نظارت ایتگن حدودلر اورته‌سیده توغریدن علاقه‌ اورنه‌تیلگن وضعیتده‌دیر. شونده‌ی قیلیب سوريه مخالفتی،  آستانه‌، ساچی و ژنو جریانلریده ینه‌ هم کوچلی بیر وضعیتگه کیلدی.

بوندن تشقری  تورکيه‌ نینگ برابر حرکت ایتگن ملي اردو سوريه‌ده  موقتی حکومتگه باغلیق بولیشی، سوريه مخالفت نینگ حربي و سیاسي قناتلرینی کوچه‌یتیرگن وضعیتده‌دیر.

قوشیمچه‌، زیتون نوده‌سی حربي عملیات بیلن بیرگه‌لیکده میدیا تامانیدن YPG جوده‌ هم  مبالغه‌لر  معناسیگه کیلماقده. بیرینچی ا‌ورینده YPG حربي جهتدن « اینگ فعال محلي کوچ ادعاسی  ایسه توغری ایمس، حتا YPGگه  امریکا قوشمه ایالتلری نینگ  توغریدن حمایه‌سی بولمسدن توریب قره‌گنده‌‌  موفقیتسیز فعالیت کورسه‌تگنی  اثباتلنگن وضعیتده.  YPGنینگ  سوريه‌لیک کردلرنینگ  نماینده‌ سی ایمسلیگی  و محلي خلق تامانیدن هم  حمایه‌ قیلینمه‌گنی معلوم حالگه کیلدی.

حقیقتاً عفرین منطقه‌سیده‌گی تینچ اهالی YPG نظارتده‌گی منطقه‌لردن قاچیشگه حرکت قیلر ایکن،  YPG هوادارلری اولرنی  مجبورلب تینچ اهالی نینگ  قاچیشیگه توسیق بولگنی  بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی تامانیدن همده‌ ترقه‌تیلگن İHA تصویرلری یاردمیده  اثباتلنگن.

عفرینده‌گی  موفقیتلی  حرکت دومینو  تأثیری بیلن PKK نینگ قولیده بولگن باشقه‌ حدودلرده هم  تأثیری بولیشی جوده‌ آچیق.  هر نرسه‌دن آلدین، PKK نینگ جدّي حربي کوچ ایمسلیگی، فقط‌گینه امریکا نینگ حمایه‌سی بیلن حیاتده قالگنی   جوده‌ روشندیر . PKK نظارتیده  یشه گن منبیچ بیلن بیر قطارده فرات نینگ شرقيده‌گی عرب قبیله‌لری هم تشکیلاتلنیشگه  باشله‌دی. ایندی عربلر، PKKگه قرشی عصیان  ایتیش نقطه‌سیگه کیلدی.

( سیاست، اقتصاد و اجتماعي تدقیقاتلر جمغرمه‌سی تدقیقاتچی- یازووچی جا‌ن اجون نینگ موضوعگه دایر فکر و ملاحظه‌لرینی اعتبارینگیزگه حواله‌ قیلدیک.علاقه لی ینگی لیکلر