تورکیه توزه تووچی بیر کوچ دیر 13

تحلیل و تیکشیروو

تورکیه توزه تووچی بیر کوچ دیر 13

تورکیه توزه تووچی بیر کوچ دیر

زیتون نوده‌سی حربي عملیاتی دایره‌سیده عفرین شهر مرکزیده و عفرین تومنی تروریستلردن تازه‌لنگندن کیین تینچ اهالی اویلریگه قَیتیشگه باشله‌دی. عفرین حدودیده PKK/YPG ظلمیدن تورکيه‌گه قاچیب کیلگن سوريه‌لیک کرتلرنینگ هم اویلریده قَیتیشی اوچون یولگه چیققنی کوزه‌تیلماقده. دنیا عامه‌وي جماعتی سوريه‌لیک قاچقینلر مسأله‌سینی تیز تیز محاکمه قیلیب تورر ایکن، تورکيه‌ نینگ سوريه بیلن علاقه‌لی ایزله‌گن سیاستی سوريه‌لیکلر نینگ اویلریگه قَیتیشینی تأمینلشدیر.

سیاست، اقتصاد و جمعیت تدقیقات بنیادی یازووچی جا‌ن اجون نینگ موضوعگه دایر ملاحظه‌لرینی اعتبارینگیزگه تقدیم ایته‌میز.

       فرات قالقانی حربي عملیاتی نتیجه‌سیده تروردن آزاد بولگن حدودلرگه تورکيه ترقه‌تگن بشری یاردملر، زیر بنا توزیلمه فعالیتلری، ایرکینلیک و خوفسیز حدود سایه‌سیده تورکيه‌ده بولگن سوريه‌لیک قاچقینلرنینگ وطنلریگه قَیتیش جریانی باشله‌گنی کوزه‌تیلماقده. تورکيه سوريه‌ده بیر تامانده ترورگه قرشی کوره‌شر ایکن، باشقه‌ تامانده تینچ اهالی اوچون خوفسیز حدودلر تشکیل ایتماقده. فرات قالقانی عملیاتی نتیجه‌سیده آزاد بولگن حدودلرگه خارجدن 200 مینگ اطرافیده انسان اوییگه قَیتگنی بیلدیریلماقده. شونینگدیک سوريه‌دن تشقریده باشقه‌ حدودلردن مینگلب تینچ اهالی شمالي حلبگه کیلیب فرات قالقانی عملیاتی نتیجه‌سیده قوتقریلگن حدودلرگه جایلشیشگه باشله‌گنی کوزه‌تیلماقده.

بشارالاسد حکومتی دمشق و اطرافیده قورشاوگه آلگن حدودلرده یشه گن خلق تورکيه تروریستلردن تازله‌گن شمالي حلب حدودیگه کیلگندیر. قاله ویرسه سوريه‌ نینگ فرقلی حدودلریده صادر بولگن ظلمدن قاچگن تینچ اهالی نینگ هم فرات قالقانی عملیاتی بیلن خوفسیز حدودلرگه بارگنی هم بیلینماقده. تورکيه سوريه‌ده عملگه آشیرگن عملیات‌لر بیلن فقط اوز ملي خوفسیزلیگینی تأمینلش بیلن قالمه‌یدی. عینِ پیتده سوريه اوچون ینگی بیر خوفسیز حدود یرا‌تماقده. مثال امریکا قوشمه ایالتلری نینگ PKK/YPG جنگریلریگه قرشی تبکه، رقه و دیرالزورده‌گی  حربي عملیات‌لر چاغیده کوچیش مجبوريتیده قالگن ویا PKK/YPG تامانیدن کوچیشگه مجبورلنگن انسانلر نینگ آرقه‌گه قَیتیب ینگیدن حیات باشله‌تگنی بیلدیریلماقده.

            امریکا قوشمه ایالتلری نینگ سوزده ترورگه قرشی کوره‌ش بهانه‌سی بیلن سوريه‌ده PKK/YPGگه محیط یره‌تگن جایلرگه انسانلر نینگ قَیتیب کیلیشی، حتا که اولکه‌دن چیققن قاچقینلر نینگ هم کیلیشی بحث موضوعسی ایمس. امریکا قوشمه ایالتلری نینگ PKK/YPG نظارتیگه اوتگن حدود فرات قالقانی عملیاتی اوتکزیلگن حدودلرنینگ بی‌پایان بولیشیگه قره‌مه‌سدن، انسانلر حدودگه قَیتیش اورنیگه چیت ایلگه یاکه شمالي حلب تامان حرکت قیلماقده. خودّی شونده‌ی بشارالاسد حکومتی بیلن روسيه قتل عاملر صادر ایتیب قولگه کیریتگن حمص، زبا‌دانی، درا‌یّا ویا حلب کبی کتّه‌ شهرلر هنوز بیر ویرانه کبی توریبدی.

       سوريه‌ده تینچ اهالی قَیتگن جایلر فقط فراق قالقانی عملیاتی نتیجه‌سیده آزاد قیلینگن حدودلردیر. زیتون نوده‌سی عملیاتی نتیجه‌سیده قوتقریلگن عفرین حدودی هم تینچ اهالی و قاچقینلر خوفسیز بیر شکلده قَیته‌دیگن ساحه لر بوله‌دی. فراق قالقانی عملیاتی بیلن قوتقریلگن حدودلرده تل رفات و اطرافیدن PKK/YPG ظلمیگه اوچره‌گن یوز مینگلب انسان یشه‌ماقده. اویلریگه قَیتیشنی ایسته‌گن خلق تورکيه و ایرکین سوريه قوشینی تل رفا‌ت و اطرافینی تروریستلردن تازه‌لب انسانلر نینگ اویلریگه قَیتیشلری اوچون کیره‌کلی قدملرنی تشله‌ماقده.

                مثال، آلمان‌ده سوريه‌لیک قاچقینلر موضوعسیده‌گی تارتیشوولر اساسي کون ترتیبینی تشکیل ایته‌دی. اساسن رادیکال حزب AfD سوريه‌لیک قاچقینلر نینگ آلمانده قالیشینی ایسته‌مه‌یدی. AfD بو موضوعده سوريه‌گه هیئت یوباریب بشارالاسد حکومتی بیلن قاچقینلرنی مجبوري روشده حکومت نظارتیده‌گی حدودلرگه قَیتیشی اوچون اوچره‌شوولر اوتکزگندیر. لیکن آلمان عامه‌وي جماعتی بو فکرنی قبول قیلمه‌گن و قاچقینلرنی بشارالاسد حکومتی نظارتیده‌گی حدودلرده اونلر اوچون خوفلی بولگنینی بیلدیرگندیر. بشارالاسد حکومتی نینگ سوريه‌لیک قاچقینلرنی خایین صفتیده کوریشی، ظلم‌ و باسیم بیلن باشقه‌ریشی بو توشونچه‌لرنینگ انساني قدریتلرگه ضد بولگنینی کورسه‌تماقده.

تورکيه تروردن تازه‌لنگن حدودلرگه اهالی نینگ قَیتیشی اوچون خوفسیزلیکنی تأمینلشی نتیجه‌سیده اوز اختیارلریده اوییگه قه‌یتماقده. خودّی شونده‌ی عراقده هم PKKنی برطرف قیلیش باره‌سیده سینجارده اوتکزیله‌دیگن حربي عملیات‌ نتیجه‌سیده انسانلر نینگ اویلریگه قَیتیشی ممکن. سینجار حدودی داعش تامانیدن هجومگه اوچره‌گندن کیین یزیدیلر نینگ کوپی داعشدن قاچیب قورتولگن. بیراق حدود داعشدن تازلنه‌گنیگه قره‌مه‌سدن، یزیدیلر نینگ 80% حالیگچه سینجاردن تشقریده‌گی کمپلرده یشه‌ماقده. تورکيه عراق مرکزي حکومتی بیلن بیرگه‌ سینجارنی تروریستلردن تازه‌له‌گن تقدیرده، یزیدیلر نینگ کتّه‌ بولیمی اویلریگه قَیته آله‌دی.

تورکيه آلیب بارگن حربي عملیات‌لر بیلن او ییرلرده خوفسیزلیک اورنه‌تیش طرفداری بولگنینی اثباتله‌ماقده.

سیاست، اقتصاد و جمعیت تدقیقات بنیادی یازووچی جا‌ن اجون نینگ موضوعگه دایر ملاحظه‌لرینی اعتبارینگیزگه تقدیم ایتدیک.

 


لیبل: تحلیل

علاقه لی ینگی لیکلر