ترکیه نینگ استانبول شهریده کتته بیر فاجعه نینگ آلدی آلیندی

اوشبو فاجعه نینگ آلدی نینگ آلینمس لیگی تقدیرده اونلب کیشی نینگ جان بیریشی ممکن ایدی

ترکیه نینگ استانبول شهریده کتته بیر فاجعه نینگ آلدی آلیندی

ترکیه جمهوریتی نینگ استانبول شهری نینگ باغچه لی اِولر منطقه سیده منفجره مواد یوکلنگن بیر عراده موتر اوشلندی.

خودی منه شوو موتر نینگ ایچیده تقریباً 60 کیلوگرام مقداریده منفجره مواد نینگ موجود ایکن لیگی بیلدیریلدی. 

اوشبو موتر نینگ هیداوچی سی ایسه پولیس تامانیدن نظارت آستی گه آلیندی.علاقه لی ینگی لیکلر