تورکیه باش وزیری: دینگیز ساحه سیده آسیلگن یونان بیراغی توشیریلدی

تورکیه باش وزیری: دینگیز ساحه سیده آسیلگن یونان بیراغی توشیریلدی

تورکیه باش وزیری: دینگیز ساحه سیده آسیلگن یونان بیراغی توشیریلدی

تورکیه باش وزیری بن علی ییلدیریم، "دیدیم دینگیز ساحه سیده بیر قایه لیکده آسیلگن یونان بیراغی جاییدن توشیریلدی" دیب ایتدی. علاقه لی ینگی لیکلر