افغانستانلیک قاچقین لرنینگ ایراندن تورکیه گه کیلیش سببلری

ایران نینگ قاچقین لرنینگ تورکیه گه اوتیش لریگه مانع بولمَیاتگن لیگی ممکن می؟

افغانستانلیک قاچقین لرنینگ ایراندن تورکیه گه کیلیش سببلری

تورکیه ده افغانستانلیک قاچقین لرنی حمایه لش انجمنی نینگ مسئولی علی حکمت, سونگگی بیر ییلده ایرانده قاچاقچی لر نینگ کینگ تبلیغی نینگ تورکیه گه کیلیاتگن قاچقین لر سانی نینگ آرتیب کیتیشی گه سبب بولگن لیگی نی بیلدیردی. 

حکمت, ایران نینگ افغانستانلیک قاچقین لر گه قره تیلگن باسیم لری و ایران چیگره کوچلری نینگ اوشبو کیشی لرنینگ ایراندن تورکیه گه اوتیش لریگه اجازت بیریاتگن لیگی نینگ قاچاقچی لرنینگ بازاری نی یخشی لشتیریب قویگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

عینی دمده حکمت ایران نینگ افغانستان لیک قاچقین لر گه قرشی هردایم تبعیض قیلیاتگن لیگی نی معلوم قیلرایکن, سونگگی پیتلرده اوشبو تبعیض میزانی نینگ ینه ده آرتیب کیتگن لیگی نی بیلدیردی. 

بوندن تشقری حکمت, سونگگی پیتلرده تورکیه گه کیلگن افغانستانلیک قاچقین لرنینگ چیگره دن اوتیاتگن پیتده ایران چیگره خوفسیزلیک کوچلری نی کورمه گن لیک لری نی بیلدیرگن لیک لرینی معلوم قیلدی.

حکمت, افغانستانده دوام ایتیاتگن توقنه شوو لر و موجود کیلیشمووچیلیک لرنینگ هم افغانستانلیک قاچقین لرنینگ تورکیه گه کیلیش لری گه سبب بولیاتگن لیگی نی ایسله تیب اوتدی. 

عینی دمده, اسمی نی بیلدیرمسدن آنادولو آژانسی گه قونغیراق قیلگن ایریم قاچاقچی لرنینگ هم ایران خوف سیزلیک کوچ لری نینگ افغانستانلیک قاچقین لرنینگ ایراندن تورکیه گه اوتیش لری نینگ توخته تیلیشی اوچون جدی اقدام قیلمیاتگن لیک لری سببلی, اولرنینگ ایشلری نینگ آسانلشگن لیگی نی بیلدیرگن لیگی معلوم قیلیندی. علاقه لی ینگی لیکلر