تورکیه نینگ توریستیک مرکزی اِفَس حقیده قیسقه معلومات

تورکیه نینگ توریستیک مرکزی اِفَس حقیده قیسقه معلومات

تورکیه نینگ توریستیک مرکزی اِفَس حقیده قیسقه معلومات

تاریخ دوامیده فرقلی مدنیت لر گه میزبانلیک قیلگن انادولو توپراق لریده کوپلب انتیک شهر موجود.  اوشبو انتیک شهر لردن بیری هم اِفَس انتیک شهریدن عبارت...

تورکیه نینگ اژه منطقه سیده ازمیر ولایتی چیگره لری ایچیده اورین آلگن افس, هلنیستیک, روم, شرقی روم, خان لیک لر و عثمانی لر دور لریده 9000  ییللیک بیر مدت بیلن مسکونی بیر نقطه بولیب کیلگن.  عینی دمده تاریخ دوامیده مهم بیر بندر, فرهنگ و تجارت مرکزی بولگن. 

اوتیش....

افس انتیک شهری نینگ تاریخی میلاد دن آلدین 6000 – ییلی, نیولیتیک دور دیب ناملنگن صیقل تاشی دوری گه باریب تقیلماقده... سونگگی ییل لرده قیلینگن تحقیقات لر نتیجه سیده اوشبو ییر نینگ اوزیده هیتیت لر دوری گه عاید اثر لر تاپیلگن.  روم امپراطورلیگی دوریده جوده هم یخشی بیر دور اوتکزگن افس, آسیا ایالتلری نینگ اینگ مهم بندر لری دن بیری بولگن.  1330 – میلادی ییلده تورک لر تامانیدن آلینیب تورک خان لیک لریدن بیری گه ایلندی.  کیین چه لیک ایسه وقت نینگ اوتیشی بیلن اوز اهمیتی نی قولدن بیریب قویدی اوشبو انتیک شهر.  حاضرگی کونده ازمیر ولایتی سلجوق اولسواللیگی حدود لریده اورین آلگن اوشبو انتیک شهر نی هر ییل مینگلب سیاح کیلیب کورماقده. 

قریب 8 کیلومتر مربع لیک بیر ساحه گه یاییلیب کیتگن اوشبو توریستیک مرکز ده گی تاریخی اثر لر. خوددی شوو ییر نینگ اوزیده بیر نیچه ییل حفریات فعالیت لری دوام ایتدی. 

اوتیش...

افسده تاریخده کورینگن شهر لشش نینگ فرقلی شکل لری نینگ موجود ایکن لیگی کورینماقده.  اوشبو اثر لر دن بیری ایسه جهان نینگ 7 مهم اثری آره سیده اورین آلگن آرتمیس معبدی دن عبارت... مسیحی لرنینگ, سنت جان نینگ, یحی انجیلی نی افسده یازگن لیگی و مریم آنه نینگ اوشبو توپراق لرده وفات قیلگن لیگی گه ایشانیاتگن لیگی, افس نی مهم بیر انتیک شهر گه ایلنتیریب قویگن وضعیتده.  حاضرگی کونده مسیحی لر تامانیدن حج جایی اوله راق قبول قیلینیاتگن مریم آنه اویی, سنت جان نینگ قبری اوستیده قوریلگن بازیلیکا و مریم کلیسا سی اینگ  مه اثر لر آره سیده اورین آلماقده. علاقه لی ینگی لیکلر