منه اوچه دیگن موتر هم چیقدی

امریکا قوشمه ایالت لری کالیفورنیا ایالتیده جایلشگن اوپینر شرکتی تامانیدن ایشلب چیقاریلگن "بلاک فلای" نامیده گی اوچه دیگن موتر نینگ امتحانی اوچیشی موفقیت بیلن تکمیل بولدی.  اوشبو اوچه دیگن موتر هواده بیر ساعتده 100 کیلومتر مسافه نی طی قیلیش قابلیتی گه ایگه.