ترک حربی لری قطرگه ییتیب باردی

سعودی عربستان، مصر، عرب امیرلیک لری، بحر‌ین، یمن کبی اولکه ‌لر بیلن بیر قطارده جوده‌ کوپ سانده کورفز اولکه ‌سی قطر بیلن دیپلوماتیک علاقه‌ لرینی اوزیب تشله ‌گن و قطرگه قره‌ ته‌‌ بعضی چیکلاولر اعلان قیلگن ایدی

ترک حربی لری قطرگه ییتیب باردی

ترکيه بیلن قطر اورته ‌سیده کیلیشووگه باریلگن بیتیم گه بناءً قطرگه حرکت قیلگن ترک حربيلری،  منطقه گه ییتیب باردی. ترک حربيلری قطر قوشینی بیلن بیرگه ‌لیکده بیر قطار مشترک حربي مشغولات (سیناو) آلیب باره‌ دی.

قطر نینگ مشهور الجزیره‌، ترک حربي بیرلیکلری منطقه‌ گه ییتیب بارگنینی و قطر قوشینی بیلن بیرگه ‌لیکده بیر قطار مشترک حربي مشغولات آلیب باریشینی دنیاگه اعلان قیلدی. سعودی عربستان، مصر، عرب امیرلیک لری، بحر‌ین، یمن کبی اولکه ‌لر بیلن بیر قطارده جوده‌ کوپ سانده کورفز اولکه ‌سی قطر بیلن دیپلوماتیک علاقه‌ لرینی اوزیب تشله ‌گن و قطرگه قره‌ ته‌‌ بعضی چیکلاولر اعلان قیلگن ایدی.

بونینگ آرتیدن ترکيه عالي ملت مجلسیده رای بیریش نتیجه‌ سیده قطرگه عسکر یوباریش تصدیق قیلینگن ایدی.

قطرده گی مرکزده تقریباً 200 کیشی عسکر موجود.


لیبل: ترکیه , قطر

علاقه لی ینگی لیکلر