کویت, فلسطینده ایلچی لیک آچه دی

اوشبو موضوع بیلن علاقه لی فعالیت لرنینگ باشله تیلگن لیگی بیلدیریلدی

کویت, فلسطینده ایلچی لیک آچه دی

کویت, فلسطینده اوز سفارتی نی آچیش اوچون کیره کلی فعالیت لر نی باشلتگن لیگی نی بیلدیردی.   

کویت تشقی ایش لر وزیری نینگ اورینباسری شیخ ناصر محمد الصباح, بحرین نینگ ملی بیره می مناسبتی بیلن بحرین نینگ کویت ایلچی لیگیده بولیب اوتگن محفلده, غربی نوار نینگ رام الله شهریده ایلچیلیک آچیش اوچون فلسطین رهبریتی بیلن مذاکره لری نینگ دوام ایتیتگن لیگی نی معلوم قیلدی.

شیخ ناصر اوشبو موضوع نینگ جزئیاتی حقیده ایسه معلومات بیرمه دی. 

فلسطینده قریب 50 دولت نینگ ایلچیلیک و قونسلگرلیگی موجود. علاقه لی ینگی لیکلر