عراق نینگ شمالیده تروریست اعضاسی مهم بیر کیشی یوق قیلیندی

تورکیه قوراللی کوچلری معلومات بیردی

عراق نینگ شمالیده تروریست اعضاسی مهم بیر کیشی یوق قیلیندی

تورکیه قوراللی کوچلری تامانیدن عراق نینگ شمالیده آلیب باریلگن عملیات دایره سیده قیزیل خط بیلن قیدیره له یاتگن تروریست بیردال برهانلی یوق قیلیندی.

قوراللی کوچلر قومندان لیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده عراق نینگ شمال تامانیده جایلشگن خاکروک-کانی راش منطقه سیده ۲۱ – مارچ تاریخیده اجرا ایتیلگن هوایی عملیاتده  قیزیل خط بیلن قیدیریله یاتگن ٬ اگیری مظلوم پیردوغان٬ لقب لی بیردال برهانلی یوق قیلندی.

خوددی شو برهانلی خاکروک منطقه سی نینگ مسوولی ایکن لیگی بیلدیریلدی.علاقه لی ینگی لیکلر