AYIN SUALI

Fevral  ayının sualı belədir.

Hitit İmperiyasının paytaxtı Hattuşaş Türkiyәnin hansı şәhәrindә yerlәşir?

A. Ankara

B. Çorum

C.Yozqat

  Suala düzgün cavab verәn dinlәyicilәrimizә “Türkiyәnin sәsi” radiosunun hәdiyyәsi olacaq.

  Cavablarınızı 31 yanvar  tarixinәdәk poçt ünvanımıza,  e-mail adresimizə vә ya faks nömrәmizә göndәrә bilәrsiniz.

  Poçt ünvanımız: PK 333, İNDEKS 06 443, Yenişәhәr, Ankara, Türkiyә.

  E-mail adresimiz: azerbaycan@trt.net.tr

  Faks nömrәmiz: 00-90-312- 463 - 34 -54  

  Telefonla da zәng edərək cavablarınızı söyləyə bilәrsiniz.

00 90 312 463 34 11

  Hәr birinizә uğurlar dilәyirik.


Ayın sualına cavab ver