AYIN SUALI

 Dekabr  ayının sualı belədir.

Rusiya tәbii qazının Türkiyәyә nәqlini nәzәrdә tutan boru kәmәrinin adı nәdir?

A. Mavi axını

B. Türk axını

C.  TANAP

  Suala düzgün cavab verәn dinlәyicilәrimizә “Türkiyәnin sәsi” radiosunun hәdiyyәsi olacaq.

  Cavablarınızı 31 dekabr  tarixinәdәk poçt ünvanımıza,  e-mail adresimizə vә ya faks nömrәmizә göndәrә bilәrsiniz.

  Poçt ünvanımız: PK 333, İNDEKS 06 443, Yenişәhәr, Ankara, Türkiyә.

  E-mail adresimiz: azerbaycan@trt.net.tr

  Faks nömrәmiz: 00-90-312- 463 - 34 -54  

  Telefonla da zәng edərək cavablarınızı söyləyə bilәrsiniz.

00 90 312 463 34 11

  Hәr birinizә uğurlar dilәyirik.


Ayın sualına cavab ver