Peyk vasitәsilә qәbul

Peyk Tezlikləri Frekansları

TRT-VOTWORLD

PEYK ADITezlikPolarizasiyaSimvolFEC
Türksat 4A Qərb 42ºE / Türkiyə - Avropa11.958 V 27500 5/6
Türksat Şərq 42ºE / Türkiyə - Orta Asiya11.096 H 30000 5/6
Hotbird (13ºE)11.034 V 27500 3/4
Galaxy 19 (263°E)11.960 V 22000 3/4
 

Peyk Tezlikləri

TRT-VOTWEST

PEYK ADITEZLİKPolarizasiyaSimvolFEC
Türksat 4A Qərb 42ºE / Türkiyə - Avropa11.958 V 27500 5/6
Türksat 3A Şərq 42ºE / Türkiyə - Orta Asiya11.096 H 30000 5/6
 

Peyk Tezlikləri

TRT-VOTEAST

PEYK ADITEZLİKPolarizasiyaSİMVOLFEC
Türksat 4A Qərb 42ºE / Türkiyə - Avropa11.958 V 27500 5/6
Türksat 3A Şərq 42ºE / Türkiyə - Orta Asiya11.096 H 30000 5/6

trtvotworld-satellite-coverage-area

 

TÜRKİYƏNİN SƏSİ RADiOSUNUN PAYIZ/QIŞ TEZLİKLƏRİ

29.10.2017 - 25.03.2018

BAND (m)TEZLİK(kHz)YAYIM SAATI (UTC)YAYIM BÖLGƏSİ
49596516301730Azərbaycan,İran,İraq, Türkmənistan
251171008000900Azərbaycan,İran,İraq, Türkmənistan