Türkiyǝ Silahlı Qüvvǝlǝri 2017-ci ildǝ 7 min 16 terrorçunu mǝhv edib

Mǝlumata görǝ  Türkiyǝ Silahlı Qüvvǝlǝrinin  2017-ci ildǝ keçirdiyi ǝmǝliyyatlar nǝticǝsindǝ 1958 silah-sursat anbarı, mağara vǝ sığınacaq mǝhv edilib.

Türkiyǝ Silahlı Qüvvǝlǝri 2017-ci ildǝ 7 min 16 terrorçunu mǝhv edib

Türkiyǝ Silahlı Qüvvǝlǝri  2017-ci ildǝ 3 min 239-u PKK/KCK üzvü, 3 min 777-i dǝ terror tǝşkilatı DEAŞ üzvü olmaqla 7 min 16 terrorçunu zǝrǝrsizlǝşdirilib.

Mǝlumata görǝ  Türkiyǝ Silahlı Qüvvǝlǝrinin  2017-ci ildǝ keçirdiyi ǝmǝliyyatlar nǝticǝsindǝ 1958 silah-sursat anbarı, mağara vǝ sığınacaq mǝhv edilib.

Əmǝliyyatlar nǝticǝsindǝ hǝmçinin Türkiyǝ ǝrazisinǝ qeyri-leqal yollarla keçmǝyǝ  cǝhd göstǝrǝn 439 min 195 nǝfǝr saxlşanılıb.Әlaqәli Xәbәrlәr