İtlərini suriyalı ailәnin üzәrinә qısqırtdı

İtlərini suriyalı ailәnin üzәrinә qısqırtdı