Vijesti TRT

Vijesti TRT

Redakcija informativnog programa TRT

Ciljevi

Redakcija informativnog programa TRT ima za cilj da Javnom mnijenju u zemlji bude od pomoći da neprekidno dobija tačne,hitne i zadovoljavajuće vijesti iz zemlje i svijeta u vezi ekonomskih,naučnih, tehničkih,umjetničkih i kulturnih aktivnosti iz zemlje i svijeta,
Da u skladu sa pluralističkom demokratijom i vladavinom prava,javno mnijenje stekne spozanju o pravilnim, tačnim i povjerljivim pojmovima i da u demokratskoj Zajednici ukazuje na pluralizam,
Da u aktuelnim pitanjima koja omogućavaju diskusije i izražavanje različitih gledišta,bude od pomoći za društvenu zajednicu kako bi bila upoznata sa pitanjima o kojima se komentariše na razne načine.

Principi Odsijeka za Vijesti :

 • Objavljivati vijesti i događaje tačno i brzo. Ukoliko bude potrebno treba postignuti da eksperti ili osobe daju komentare o važnim unutrašnjim i vanjskih događajima koji interesuju Tursku.
 • U razumjevanju pravde i nacionalne solidarnosti Republike Turske širok prostor posvetiti gledištima koja jačaju imidž demokratske, laicističke i socijalne pravne države koja poštuje ljudska prava.
 • U skladu sa razumjevanjem savremenog emitovanja, u vijestima se mora na neutralan način ustupiti mjesto događajima do kojih dolazi u Turskoj, u Turskim državama i turskim zajednicama i u svijetu.Mora se pripremiti program vijesti gdje će bitni događaji biti iscrpno i tačno obrađeni,dok se neće ustupati mjesto provokativnim vijestima i programima koje Zajednica može pogrešno shvatiti .
 • U okviru tema za vijesti i programe, vijesti se moraju pripremati u skladu sa načelima neutralnosti,pravilnosti i brzine,bez diskriminacije između ustavnih organizacija i ustanova i to prema postojećem mogućstvu pripremati drugačije za Radio drugačije za Televiziju.
 • U vezi regulativa političkog,ekonomskog i društvenog karaktera države,ustupiti mjesto procjenama koje odslikavaju i gledišta građana.
 • Prilikom unaprijeđivanja međunarodnih odnosa i informativnih institucija,sopstveni izvori TRT treba da rade na provjeravanju vijesti stranog porijekla i lokalnih novinskih agencijaVijesti se moraju objavljivati ne onako kako daju novinskle agencije već kako nalaže savremeno informisanje ,tojest nakon što se obave potrebne procjene.
 • U vijestima i programima TRT, događaji koji u cjelosti interesuju Tursku i svijet ili koji privlače pažnju ljudi savremene Zajednice,na neutralan način treba prenositi javnom mnijenju.
 • U svim biltenima i programimavijesti, moraju se procjeniti metode pisanja u skladu sa karakteristikama sredstva informisanja i postignuti da se događaji umjesto ranije utvrđenih uticaja,prenose u dinamičnom toku koje dopisnici daju uživo.Ozbiljnu važnost treba pridati snimcima,efektima,grafici i animaciji na televiziji.Ne prikazivati snimke i slike koji nemaju nikakve veze sa pitanjem.
 • Ukoliko se moraju koristiti snimci iz arhive obavezno se mora naznačiti stavljanjem izraza 'arhivski'.
 • U vijestima se mora ustupiti mjesto komentarima i procjenama.U biltenima se ne smiju davati političke i ideološke procjene koje će oštetiti međunarodne odnose danas i u budućnosti i mora se povesti računa o objavljivanju porijekla vijesti i komentara.
 • Imajući u vidu procent građana koji su zainteresovani, pripremati vijesti u vezi dodjeljivanja diploma,priređivanja svečanosti otvaranja i postavljanja temelja sa kojima je zainteresovan mali broj ljudi ili mali region. Ne spuštati se na nivo preuveličanih protokolarnih izvještavanja.
 • U političkim vijestima i biltenima pokloniti maksimalnu pažnju aktuelitetima, ispravnosti i neutralnosti.Prilikom rezimiranja izjava političkih stranaka,ne dozvoliti udaljavanje od cilja i suštine u izjavama.
 • Emisije ne smiju biti pristrane i jednostrane. Nije dozvoljeno biti oruđe u rukama političke stranke, grupe, koristoljubivih krugova, i koristoljubivih vjerovanja ili mišljenja i pogleda. Nikoga ne proglašavati ni objavljivati krivim sve dok se suprotno ne potvrdi sudskim odlukama.
 • Po pitanju regulativa političkog,ekonomskog i socijalnog karaktera, raditi na određivanju reakcija građana i na odražavanju javnosti i ustupati mjesto reportažama,i priređivanju foruma i panela.

www.trthaber.com