Usljed otapanja snijega i novih padavina: U porastu nivo pojedinih rijeka u BiH

Nivo rijeke Miljacke u Sarajevu (Ćumurija) je 115 centimetara i ima tendenciju rasta, dok je nivo rijeke Jale u Tuzli dostigao visinu od 74 centimetra i dalje raste

Usljed otapanja snijega i novih padavina: U porastu nivo pojedinih rijeka u BiH

Otapanje snijega i nove kišne padavine uzrokovale su porast vodostaja rijeke Miljacke i Jale, dok su ostali vodotoci i dalje u stagnaciji. 

Tako je nivo rijeke Miljacke u Sarajevu (Ćumurija) 115 centimetara i ima tendenciju rasta, dok je nivo rijeke Jale u Tuzli dostigao visinu od 74 centimetra i dalje raste. 

Nivo rijeke Une u Bihaću iznosi 54 centimetra i nije blizu kritične tačke koja iznosi 100 centimetara, ali se očekuje njen porast nakon topljenja snijega kojeg u Bihaću još uvijek ima u visini od 71 centimetar. 

I nivo sane je daleko od kritične tačke koja iznosi 380 centimetara i trenutno u Sanskom Mostu iznosi 151 centimetar i ima tendenciju pada, ali se također očekuje njen porast nakon topljenja snijega. Inače, snijega na području Sanskog Mosta ima 33 centimetra. 

   U padu je nivo rijeke Bosne koja u Reljevu (Sarajevo) iznosi 221 centimetar, dok njena visina u Zenici iznosi 203 centimetra i stagnira.  


Tagovi: Miljacka , Bosna , padavine

Povezane vijesti