Uloga terorističke organizacije PKK/KCK u trgovini drogom

Uloga terorističke organizacije PKK/KCK u trgovini drogom/Povezanost terorizma i droge

Uloga terorističke organizacije PKK/KCK u trgovini drogom

Droga, jedna od najvećih prijetnji sa kojom se suočava svijet, iz dana u dan povećava dimenziju prijetnji i rizika usmjerenih savremenom čovječanstvu. Narkotici predstavljaju veliki problem naročito za omladinu i naraštajuće generacije, no istovremeno su i renta i finansijski izvor za neke strukture.

U izvještajima o drogi i teroru, koji su objavljeni od strane međunarodnih institucija, navodi se da terorističke organizacije prihode dobijaju od krijumčarenja drogom te da isti prihod koriste kao za naoružavanje, stanovanje, ishranu, komunikacije, propagandu i podmirivanje sličnih potreba. U Svjetskim izvještajima o drogi navodi se da se obim trgovine drogom procjenjuje na 320 milijardi dolara, što predstavlja bitan finansijski izvor organizovanog kriminala i terorističkih organizacija. Evropski izvještaj o drogama 2016 potvrđuje da vrijednost tržišta droga širom EU iznosi 24 milijarde eura.

Neće biti pogrešno ako se analiziraju uzajamni interesi između terorističkih organizacija i narko dilera. I dok narko dileri, koriste metode organizovanih terorističkih struktura, njihov način nabavke oružja i mogućnost infiltracije u tajne organizacije, terorističke organizacije drogu koriste kao finansijski izvor, a prilikom ¨pranja novca¨ koriste metode narko dilera. Treba se istaći da su trgovina drogom i teror neodvojivi elementi te da je krijumčarenje droge neizostavni dio terorizma.

Otvoreno se da zaključiti da terorističke organizacije sa jedne strane finansijska sredstva obezbjeđuju proizvodnjom i trgovinom droge, a sa druge strane direktno utiču na povećanje zavisnosti.

Aktivnosti trgovine drogom terorističke organizacije PKK/KCK

Teroristička organizacija PKK/KCK, koja je u prošlosti, a i danas, poznata po akcijama koje vodi protiv Turske, finansijska sredstva obezbjeđuje od trgovine drogom i zastupljena je u svim etapama proizvodnje i prodaje droge. Teroristička organizacija PKK/KCK je aktivnosti u vezi krijumčarenja droge dugo vremena uspjela da sakrije od naše zemlje i javnog mnjenja. Kada su uhapšeni takozvani čelnici terorističke organizacije i nakon njihovih priznanja te antiterorističkih operacija koje su vođene u zemlji i inostranstvu, javno mnjenje naše zemlje i međunarodna zajednica su upoznati sa ilegalnim radnjama terorističke organizacije PKK/KCK koje su se odnosile na krijumčarenje droge.

Lideri organizacije svoje radnje u vezi proizvodnje i trgovine drogom su uvijek skrivali od svojih militanata i zajednice. Činjenica je da je trgovina drogom zločin nad čovječanstvom, koji bi pogodio propagandu terorističke organizacije i koji bi se negativno odrazio na nove militantske kandidate.

Odluka terorističke organizacije u vezi ¨navodnog sabiranja poreza u okviru granica i poreza od krijumčara u zavisnosti od vrijednosti i kapaciteta robe¨ donesena na Drugom nacionalnom kongresu održanom 1990. godine, je znak da je organizacija još davno počela da zauzima mjesto u narko sektoru.

U izjavi koju je A. Ocalan dao 1999. godine u vezi povezanosti terorističke organizacije sa drogom, navodi se da: ¨se treba kupiti harač od onih koji su indirektno povezani sa ovim poslom; da su u regijama Zagros i Maku, uključivši i njegovog brata Osmana Ocalana, zvaničnici organizacije učestvovali u aktivnostima krijumčarenja droge te da je ovo bio nekontrolisan slučaj¨.

Teroristička organizacija PKK/KCK, koja je proizvodnju i prodaju droge vidjela lakim i profitabilnim putem kojim bi realizovala svoje terorističke aktivnosti i zaradila, na svim poljima krijumčarenja droge djeluje aktivno. Prije svega, organizacija uzima proviziju od organizovanog krijumčarenja, uspostavlja sigurnost za realizaciju iste, a kada su se upoznali sa obimom prihoda koji se dobija, organizacija je počela da se bavi trgovinom droge.

Ove analize su potvrđene i od strane ureda koji vode borbu protiv narkotika. Utvrđeno je da PKK/KCK ne samo da ubira dobit od narko dilera, već i da zauzima aktivno učešće u svim etapama trgovine narkotika. U mnogim antiterorističkim operacijama, koje su bile usmjerene protiv PKK/KCK, jedinice su zaplijenile velike količine narkotičkih sredstava. U periodu od 1980-2017. godine realizovano je 414 narko-teror operacija povezanih sa PKK/KCK, u kojima je uhapšeno 1325 osoba, zaplijenjeno na desetine kilograma marihuane, heroina i oko 88 miliona komada konoplje. Ova situacija otvoreno dokazuje povezanost terorističke operacije sa krijumčarenjem droge.

Utvrđeno je da teroristička organizacija PKK/KCK;

  • Lično koordinira proizvodnju, transport i trgovinu droge,
  • Uzima proviziju i harač od svih narko proizvođača i svih osoba koje vrše transport droge preko granica naše zemlje i koji ilegalnim putem pokušavaju ući u zemlju,
  • Aktivna u distribuciji i uličnoj prodaji droge u Evropi,
  • Da se kidnapuju osobe koje pokušavaju bez znanja terorističke organizacije vršiti prodaju ili transport droge;
  • Da obezbjeđuje mjesto i uspostavlja sigurnost organizacijama koje vrše proizvodnju narkotika;
  • Zauzima aktivno učešće u ilegalnom uzgoju konoplje u regijama istočne i jugoistočne Anadolije;
  • Operacije u vezi trgovine narkoticima unutar PKK/KCK vode tajno od strane specijalnih ćelija i da se pri tom ne obavještavaju ostali pripadnici organizacije.

Organizacija sađenje ilegalne biljke kanabisa vidi kao jedan od najprofitabilnijih metoda. Organizacija koja ostvaruje velike prihode od trgovine drogom koju uzgaja u ruralnim predjelima Istočne i Jugoistočne Anadolije, ujedno organizuje i proces proizvodnje sa nekim lokalnim mještanima i seljacima i uzima postotak od proizvedene droge.

Organizacija je jedno vrijeme i u Libanu u dolini Bekaa u blizini kampova ove organizacije uzgajala kanabis i hašiš i proizvodila drogu u laboratorijama. Danas najveću proizvodnju droge ostvaruje na sjeveru Iraka i u pograničnim selima u blizini turske granice odakle plasira na tržište. U ovoj regiji se vrši prerada sirovina koje dolaze iz Afganistana i vrši se proizvodnja heroina koji se kasnije plasira na evropsko tržište.

Isto tako među najvećim prihodima ove organizacije je novac i udio koji uzima od prodavača droge kao i distributera droge, kako u zemlji tako i inostranstvu.

Naša zemlja zbog geografske lokacije predstavlja most između regija u kojima se proizvodi droga i zapadnog tržišta gdje se ona najviše konzumira. Među najvećim proizvođačima droge u svijetu nalaze se Afganistan, Pakistan i Iran. Naša zemlja se nalazi na tranzicijskoj ruti između ovi zemalja i Evrope, i ova ruta za transport heroina je poznata kao „Balkanska ruta“. Kada pogledamo na organizaciju terorističke PKK/KCK vidimo da je organizovana od Bliskog istoka do zemalja Zapadne Evrope. Sva ova regija obuhvata takozvanu „Balkansku rutu“. PKK/KCK, koja je veoma dobro organizovana u zemljama kroz koje prolazi „Balkanska ruta“, veoma lahko može da transportuje drogu do Evrope.

Teroristička organizacija PKK/KCK je na početku se umiješala u trgovinu drogom tako što je uzimala proviziju i procent od krijumčara droge dok danas je došla u poziciju da kontroliše prodaju droge na ulicama. Organizacija danas direktno radi na distribuciji i prodaji droge širom Evrope. Veliki prihodi od direktne prodaje droge su uticali da se teroristička organizacija okrene direktnoj prodaji droge na ulicama. U izvještaju engleske idejne organizacije Henry Jackson Society pod imenom „Zaboravljeni strani ratnici: PKK u Siriji“ je objavljeno da teroristička organizacije glavni prihod ostvaruje od prodaje narkotika u Evropi i da drogu koja dolazi preko Irana i Turske plasira na tržište evropskih zemalja.

Izvještaji međunarodnih organizacija i stranih zemalja u vezi trgovine drogom terorističke organizacije PKK/KCK     

U brojnim međunarodnim izvorima se navodi da teroristička organizacija PKK/KCK glavni prihod ostvaruje od trgovine drogom i narkoticima. Prema izvještaju Odjela za borbu protiv droge i organizovanog kriminala UN-a (UNODC) svake godine se od krijumčarenja i prodaje droge iz Centralne Azije, Afganistana i drugih zemalja regiona u Evropi ostvaruje prihod od oko 5 milijardi dolara i prema analitičarima polovina ovog novca ide u ruke terorističke organizacija PKK/KCK.

Prema izvještajima Interpola u 1992 godini u 23 od 41 međunarodne operacije uhapšeni su članovi terorističke organizacije PKK/KCK i do sada je u operacijama protiv ove organizacije u Njemačkoj, Španiji, Italiji, Švicarskoj, Francuskoj i Turskoj zaplijenjeno na tone droge. Isto tako prema podacima Interpola, 1992 godine 80 posto, a 1994 godine 60 do 70 % tržišta droge u Evropi je bilo pod kontrolom PKK/KCK.

Posljednjih godina Interpol je u Njemačkoj, Italiji, Holandiji i Španiji pratio kurdske grupe koje drže pod kontrolom tržište droge i narkotika. Postoje ozbiljni dokazi da su one povezane sa PKK/KCK. Organizacija je međunarodno poznata po laboratorijama za proizvodnju droge na sjevernom Iraku i u Turskoj.

Zna se da PKK/KCK se koristi mogućnostima za distribuciju droge u Evropi za prodaju droge i na američko tržište. Postoje podaci da je organizacija 1996 godine na tržište plasirala gram heroina po cijeni od 350 dolara. U međunarodnim izvještajima se navodi da PKK/KCK samo od transporta droge iz Afganistana za Evropu godišnje zarađuje od 50 do 100 miliona dolara i da ukupni prihodi organizacije od krijumčarenja droge i narkotika godišnje dostiže 1.5 milijarde dolara.

Krijumčarenje droge i narkotika od strane terorističke organizacije PKK/KCK  navedeno je i u izvještaju EUROPOL-a iz 2011 godine o Stanju i kretanjima terorističkih aktivnosti. U ovom izvještaju se navodi da teroristička organizacija PKK/KCK se bavi krijumčarenjem droge i drugim kriminalnim aktivnostima za finansirane terorističkih aktivnosti.

Isto tako u izvještaju EUROPOL-a iz 2013 godine se navodi da se teroristička organizacija PKK/KCK bavi krijumčarenjem droge za finansiranje terorističkih aktivnosti, da udima udio od transporta, distribucije i prodaje droge u evropskim zemljama, dok na drugoj strani prodavačima droge pružaju usluge zaštite i posredništva u rješavanju problema između raznih prodavača droge.   

U izvještaju NATO-a sa sastanka  ekonomske komisije 2007. godine,o jačanju industrije "Ilegalnih narkotika”,se navodi da je  PKK / KCK najprofitabilnija kriminalna grupa, čija je aktivnost, sirova proizvodnja droge u Pakistanu i Iraku. .

Prema izvještaju američke administracije za kontrolu droga (DEA)  PKK / KCK  imaju metod za sticanje prihoda od droga; proizvodnja heroina, primanje poreza od robe  i prekogranični trgovci drogom,čime kontroliraju  značajan dio tržišta heroina u Evropi. U izvještajima RIA; "Teroristička organizacija PKK / KCK  proizvodnju i trgovinu heroinom koristi da podrže terorističke aktivnosti protiv turske vlade.

US Treasury Department, 2009. i 2011. godine; Murat Karayilan, Ali Riza Altun, Zubeyir Aydar, Cemil, Duran Kalkan, Remzija Kartal, Sabri i Adem Uzun proglašeni su članovima kriminalne grupe PKK / KCK  za krijumčarenje droge i prema njima su sprovedene  sankcije koje se primjenjuju na trgovce stranih droga (posebno označenih narkoticima - sdnts). Zločini krijumčarenja su registrovani na međunarodnom nivou.

Slično tome, u 2012. godini, Odjeljenje za kontrolu inostrane imovine SAD-a (OFAC) identifikovali su i sankcionisali  : Zeyneddina Geleri, Čerkez Akbulut i Ömer Boztepe kao članove PKK / KCK terorističke organizacije u Europi, a posebno su identifikovani kao odgovorni članovi trgovine drogom u Moldaviji .

U Izvještaju američkog State Departmenta za međunarodnu kontrolu narkotika koju izdaje (International Report strategija za kontrolu narkotika - u inča),se navodi da  su u  2016.u  trgovini drogom iz Afganistana do Turske mnogi Kurdi i Iranci uhvaćeni, a da su PKK / KCK bili na čelu. U 2015. godini u mnogim turskim gradovima i u Evropi, trgovci drogom su rekli da su članovi organizacije organizovali operacije .

Prema podacima  policije Velike Britanije odjeljenja za narkotike i  Nacionalne  kriminalističko-obavještajne  službe  odgovorne  za podatke (Nacionalni kriminalističko-obavještajne službe - NCIS), PKK / KCK, su sav  heroin prodale  u Evropskoj uniji . Prema NCIS-u, zarada 1988. godine iznosi 85 miliona dolara, od kojih je 44% od trgovine drogom.

Njemačko  pravobranilaštvo je navelo  da  80%   zaplijenjene droge u Europi je u vezi sa PKK / KCK . Njemački ministar vanjskih poslova Sigmar Gabriel izjavio je da je teroristička organizacija PKK/KCK u prisnoj vezi sa protokom droga i oružja.  

U izvještaju koji je objavljen 1995 godine se ističe odnos između biološkog, političkog i podzemnog svijeta.

Iste godine vođa KDP  Masud Barzani je izjavio da je  PKK / KCK vrše  trgovinu drogom.

Izvještaj objavljen 1995. godine od strane Instituta za kriminologiju  Francuske naglašava poziciju terorističke organizacije PKK / KCK u farmaceutskoj  industriji.

U izvještaju se  izražava da postoji  "biološki, politički i podzemni svijet" između ove organizacije i kartela narkotika.

Prema  podacima Finansijske policije Italije  do 1998.godine  PKK / KCK je direktno uključen u međunarodnu trgovinu drogom i ilegalno trgovanje prihoda sa  turskim privrednicima o sistematskoj zaštiti radnika migranata u inostranstvu .

 Povezane vijesti