Balkanske Aktuelnosti 10/2018

Ankete provedene u Rumuniji pokazuju da 96 posto stanovnika ove zemlje korupciju smatraju najvećom strahotom današnjice.

Balkanske Aktuelnosti 10/2018

 

Rezultati Centra za demokratska istraživanja sa sjedištem u Sofiji pokazuju da je mito, koji se ujedno ocjenjuje društvenom bolešću, u ovoj zemlji zastupljeniji 2-3 puta više nego u ostalim evropskim zemljama. Ankete provedene u Rumuniji pokazuju da 96 posto stanovnika ove zemlje korupciju smatraju najvećom strahotom današnjice. Ministarstvo sigurnosti BiH je saopćilo da je usljed korupcije, koja je postala dio svakodnevice, ova zemlja postala mjesto pogodno za kriminalne radnje.

Isti problem javlja se u Srbiji i Crnoj Gori, u kojima je mito takođe transformisan u društvenu bolest. Svi ovi primjeri pokazuju da je mito jedan od najozbiljnijih problema sa kojima se susreću skoro sve balkanske zemlje. Borba protiv mita i korupcije je temeljni problem protiv koga se moraju boriti balkanske zemlje.

Iako su mito i drugi oblici korupcije temeljni problemi sa kojima su se ljudi susretali još od antičke dobi, ekonomski i socijalni troškovi kao rezultat istih privukli su pažnju naročito u posljednjih 22 godine. Geografski položaj Balkana, raspad Titove Jugoslavije, ratovi tokom 90-tih godina i godine ekonomske transformacije samo su neki od faktora koji su uslovili pojavu korupcije na ovim prostorima.

U Srbiji, zemlji koja je išla iz rata u rat, koja je bombardovana od strane NATO-a i koja je živjela pod embargom UN-a i EU, 1990-tih godina u državnim institucijama realizovan je niz kriminalističkih aktivnosti ozbiljnih dimenzija. Istih godina u Hrvatskoj su uspješnu trgovinu mogli obavljati samo oni koji su bili bliski tadašnjoj vladi. Povezanost između kriminalnih elemenata i zvaničnih državnih organa u Bugarskoj dugo su bili aktuelna tema u ovoj zemlji.

Usljed napora povodom razvoja novoformiranih država na Balkanu, mogućih prijetnji usmjerenih nacionalnoj sigurnosti i manjinama i mnogim drugim faktorima, borba protiv korupcije je jako kasno počela biti zastupljena u balkanskim zemljama. Kada je integracija u evro-atlantske institucije postala glavni cilj svih balkanskih zemalja, borba protiv korupcije postala je neizostavni dio obaveznih reformi sa kojima su se susrele sve balkanske zemlje. Izvještaji objavljeni od strane Evropske komisije ukazuju na to šta se treba učiniti na polju borbe protiv korupcije i predstavljaju mapu puta svim zemljama.

Za razliku od bliske prošlosti, danas su u balkanskim zemljama zastupljene nevladine organizacije koje posjeduju kapacitet odigravanja aktivne uloge u borbi protiv korupcije. Sa druge strane, zahvaljujući kampanjama koje se vode u cilju borbe protiv korupcije od strane nevladinih organizacija i medijskih izvora, danas sve balkanske zemlje posjeduju društvenu podršku na ovoj platformi. No, i pored pozitivnih zbivanja u ovom smjeru, balkanske zemlje i dalje dobijaju slabe ocjene u skoro svim izvještajima koji se objavljuju u vezi borbe protiv korupcije. Na primjer, u izvještajima Transparency Internationala balkanske zemlje se i dalje prikazuju zemljama u kojima je najviše zastupljena korupcija. Izvještaji Global Integritiya pokazuju da je mehanizam koji se koristi u borbi protiv korupcije kod balkanskih zemalja i dalje nedovoljan. Iz izvještaja Evropske komisije u vezi napretka zemalja zapadnog Balkana može se zaključiti da je neučinkovitost u borbi protiv korupcije zajednički problem sa kojim se susreću sve balkanske zemlje. Bugarska i Rumunija, članice EU, podležne su čestim kritikama Brisela upravo zbog ove teme.

Fondovima na polju borbe protiv korupcije koji se odvajaju od strane međunarodnih finansijskih institucija uglavnom se ojačava kontrola nevladinih organizacija u balkanskim zemljama. Osim toga, vlade u regiji podležne su raznim pritiscima kako bi se izvršile potrebne reforme. No, nedovoljna politička volja kod vlada i dalje je osnovni razlog neuspjeha u borbi protiv korupcije. Zbog svega toga potrebno je razviti nove strategije zahvaljujući kojima će političke partije zauzeti aktivniju ulogu u borbi protiv korupcije. Potrebno je ukazati na to da je borba protiv korupcije od vitalnog značaja u povodu napretka, stabilnosti, demokratizacije i ojačanja pravne države.Povezane vijesti