Balkanske Aktuelnosti 46/2018

ako su mito i ostale vrste korupcije teme koje su zasmetale ljudima još od antičkog perioda, ekonomsko-socijalni gubici, uslovljeni mitom i korupcijom su počeli da privlače pažnju u posljednjih 25 godina.

Balkanske Aktuelnosti 46/2018

Izvještaj sofijskog Centra za istraživanje demokratije pokazuje da je mito, kao rasprostranjena društvena bolest, u ovoj zemlji zastupljeniji 2-3 puta više nego u ostalim evropskim zemljama. Ista studija pokazuje da je primanje i davanje mita u Rumuniji veće nego u Bugarskoj. Još jedna studija pokazuje da mito u BiH uzrokuje godišnji gubitak u vrijednosti od 1,7 milijardi eura. Slično tome, mito u Srbiji je također jedan od najvećih društvenih problema. Svi ovi primjeri podsjećaju da je mito jedan od najozbiljnijih problema sa kojim se suočavaju balkanske zemlje. Zbog toga potreba za borbom protiv mita pred svim balkanskim zemljama stoji kao jedan od glavnih temelja.

Iako su mito i ostale vrste korupcije teme koje su zasmetale ljudima još od antičkog perioda, ekonomsko-socijalni gubici, uslovljeni mitom i korupcijom su počeli da privlače pažnju u posljednjih 25 godina. Geografski položaj Balkana, raspad Titove Jugoslavije, ratovi koji su se dogodili 90-tih godina te godine ekonomske transformacije su faktori koji su stvorili temelj koji je bio skladan razvoju korupcije na Balkanu.

Na primjer institucije u Srbiji, zemlji koja je srljala iz rata u rat, koja je bombardovana od strane NATO-a i koja je bila pod sankcijama UN-a i EU, 90-tih godina su se povezale sa ozbiljnim kriminalnim radnjama. Istih godina u Hrvatskoj su uspješne trgovinske aktivnosti mogli sprovoditi samo oni koji su bili bliski tadašnjoj vladi ove zemlje. Povezanost između krivičnih djela i zvaničnih državnih organa je tema koja je dugo vremena okupirala dnevni red Bugarske.

Napori koji su vođeni za razvoj novoformiranih država na Balkanu, prijetnje usmjerene nacionalnoj sigurnosti i prijetnje u vezi manjina su samo neki od faktora koji su usporili razvoj borbe protiv korupcije na Balkanu. Kada je članstvo u Evro-atlantske institucije postalo jedan od temeljnih ciljeva vanjske politike balkanskih zemalja onda je borba protiv korupcije postala neodvojivi dio primarne reforme. Izvještaji koji su objavljeni od strane Evropske komisije bili su mapa puta zemljama Zapadnog Balkana na temu šta trebaju učiniti na polju borbe protiv korupcije.

Za razliku od bliske prošlosti, danas se u Balkanskim zemljama nalaze nevladine organizacije koje posjeduju kapacitet da odigraju aktivnu ulogu u borbi protiv korupcije. Sa druge strane, usljed činjenice da se kampanjama koje vode nevladine organizacije i medijski izvori povećava svijest, danas sve balkanske zemlje dobijaju društvenu podršku u vezi borbe protiv korupcije. No, i pored pozitivnih zbivanja u ovom smjeru, balkanske zemlje u objavljenim izvještajima i dalje dobijaju slabe ocjene na temu korupcije. Na primjer, u izvještajima Transperancy Internationala balkanske zemlje se i dalje prikazuju zemljama u kojima je korupcija najviše zastupljena. U izvještajima Global finanšl integriti (GFI) tvrdi se da je u balkanskim zemljama nedovoljno razvijen mehanizam za borbu protiv korupcije. U izvještajima Evropske komisije za napredak balkanskih zemalja se prenosi da je nedovoljna borba protiv korupcije zajednički problem svih zemalja regije. Čak i Bugarska i Rumunija, članice EU, često su podležne kritikama Brisela kada je u pitanju korupcija.

Fondovi, koji su izdvojeni od strane međunarodnih finansijskih institucija za borbu protiv korupcije, u balkanskim zemljama se uglavnom koriste za ojačanje kontrole nevladinih organizacija. Paralelno tome, nad vladama zemalja vrše se različiti pritisci kako bi se izvršile potrebne reforme. No, nedovoljna politička volja uglavnom ostaje da bude temeljni uzrok neuspješne borbe protiv korupcije. Zbog toga se trebaju razviti različite strategije kojima bi političke partije zauzele aktivniju ulogu u borbi protiv korupcije. Treba istaći da je borba protiv korupcije temeljna stavka u razvoju prosperiteta, stabilnosti, demokratije i pravne države na Balkanu.Povezane vijesti