Увеличение на индустриалното производство

Увеличение на индексът на индустриалното производство през месец август...

Увеличение на индустриалното производство

През месец август индексът на индустриалното производство обезпечи ръст от 5,2 % на годишна база и ръст от 0,1% на месечна база.

Според данните на турския статистически инстут през разглеждания период най-голям ръст е регистриран в производството на основни фармацевтичи продукти. Още новини по темата