Европейската история и турците-1

Влиянието на турските народи над европейската история...

Европейската история и турците-1

Всяка седмица пре новата 2018-та година ще бъдем с вас с настоящата рубрика в която ще се опитаме да намерим мястото на турците в европейската история. Първите писменни източници в които се говори за турска държава, Хунската империя, която граничи с Китай, датират от 3-ти век преди новата ера. Народът основател на Хунската държава в Централна Азия, нахлува в Европа през последната четвърт на  4-ти век от новата ера. Този народ с тюркски произход е първият тюркски народ навлязъл в Европа. В епохата на Великото Преселение на Народите, хунските племена изминават хиляди километри от Централна Азия до Централна Европа. Благоприятно обстоятелство за това пътуване на конните хунски племена създава равната степ на север от Черно Море.

Хунските племена поставят началото на Великото Преселение на Народите под давлението на други народи в Централна Азия. През 370-та година от новата ера хуните са населявали района между река Терек, вливаща се в Каспийско море и река Кубан, която се влива в Черно море. Хунските племена нахлуват в земите на персийското племе Алани, населяващи земите западно от Терек. Под натиска на хунските бойни конни дружини, аланите нахлуват в земите на готите, народ от германски произход. Готите населяващи района междсу реките Днестър и Дон са били известни с името Остготи, Източни Готи, а тези които са населявали земите северно от река Дунав са се назовавали Визиготи, тоест Западни Готи. Под натиска на хуните готските племена започват да търсят спасение в земите отвъд река Дунав. Именно на това преселение на народите се дължи и фактът че преобладаващата част от населението в Европа е с германски корени. Франките, ломбардците, вандалите, аламаните, англо-санксонците са народи с германски корени които се настаняват в териториите намиращи се в границите на Римската Империя. През 5-ти век в демографическата структура на Европа се вливат тюркските народи водени от хуните а в края на 6-ти век се вливат и славяните.

Готските и хунските отряди преминават река Дунав и се насочват към два от големите града в Римската Империя, Константинопол и Рим. През 330-та година от новата ера, столица на Римската Империя става Константинопол. Империята е вече в етап на упадък и се затруднява в отблъскването на нападенията на готите и хуните. Армията на Император Валент е разгромена от обединената армия на хуни и готи в сражението при Едирне . На бойното поле загива и самият император. Новият император на Източната Римска Империя Теодосий Първи, разрешава на визиготите и на хуните да се заселят в земите на империята. Визиготите и Хуните се настаняват в общирната област Панония, простираща се от далматинското крайбрежие до река Дунав. По време на разкопки близо до австрийската столица Виена бяха открити находки свидетелстващи за присъствието на хуни по тези земи. След смъртта на император Тодосий, Римската Империя е разделена на две империи, Източна и Западна. През 410-та година визиготите превземат вечния град Рим и го разграбват в течение на три години. Теоретически Западната Римска Империя е просъществувала до 476-та година от новата ера, но на практика, тя е унищожена още през 410-та година. Столицата на Източната Римска Империя, назована по-късно Византия, Константинопол, устоява на нашествията на визиготи и хуни благодарение на здравата фортификационна система изградена от император Теодосий Втори.

Основаната през 375-та година европейска хунска държава е просъществувала около 80 години. Задено с хуните, в Европа навлизат и неизвестно дотогава на континента оръжие като конното въроъжени и лъка и стрелата. Главната военна тактика на хуните е била да обсипват със стрели вражеските сили без да встъпват в ръкопашен бой, и да го атакуват яростно след като го обезкървят. Благодарение на новите си военни тактики и на майсторското възползване от конните дружини даващи мобилно превъзходство над европейските пехотни дружини, завладяват Карпатите, Трансилвания и обширен район в Централна Европа и основават държава с център в земите на днешна Унгария. Най-прочут хунски владетел е Атила, управлявал държавата в периода от 445 до 453 година от новата ера. Атила държи постоянно под заплаха Византийската империя като полага усилия да продължи традиционната хунска политика за добри взаимоотношения със Западната Римска Империя. След два военни похода на Балканите, Византия приема да плаща на Атила данък. Обсадата през 447-ма година на Истанбул се проваля тъй като хунската армия водена от Атила не съумява да преодолее фортификациите изградени от император Теодосий втори. С дипломатичеки машинации и с подкупи, Византия подписва мир с Атила и насочва вниманието му към земите на Западната Римска Империя. През 552-ра година армията на Атила, в която има много славянски, германски, тюркски и фински дружини, преминава Алпите и достига пред стените на Рим. След преговори с делегацията изпратена от папа Леон Първи, Атила се заврща обратно. След една година Атила внезапно умира и е погребан в съответствие с тюркските традиции. Походите на Атила в земите на Източната и на Западната Римска империи го окичват със славата на  първия великия тюркски пълководец разтърсил Европа. И днес Атила е приеман за един от най-големите лидери в човешката история.

След смъртта на Атила започва борба за власт между синовете му Денгизик, Ернак и Елак и това води до разпадането на Великия хунски съюз. Хунските народи се оттеглят в в земите северно от Черно Море и тук се смесват с новопристигащите тюркски племена.

Хуните поставят началото на тюркското влияние в Европа и на определящата им роля в европейската история. Естествено и тюркските народи чувстват въздействието на европейските народи. Породеният с Атила в европейските народи страх пред турците, създават с течение на времето образа на турците като „Бич божий” или „Наказание божие”. Хунските племена населяващи земите на днешна Унгария дават и името на тази държава. Името Атила става едно от най-употребяваните имена както в Унгария така и сред на Балканите. Източната Римска Империя се възползва от конната стратегия на хуните във войните си на изток и запад. Но и турците научиха много нови неща от Римската Империя като културата на заседнал живот, дипломацията и финансите. Преселението на германските народи под давлението на хуните, води до създаването на кралства като Англия, Франция и германските княжества.


Етикети: турци , история

Още новини по темата