Багрите на Анадола-15

Бурса-една от столиците на Османската държава...

Багрите на Анадола-15

В нощта преди сражението при Никопол между османската и кръстоносната армия, Баязид Хан отправя в шатрата си молитва за победа към аллаха и обещава че ако му бъде дарена победа ще построи с придобитото съкровище 20 джамии в град Бурса. Баязид Хан който след тази победа е назован от ислямския свят Султан на Анадола, и която титла се превръща в традиционна за османските владетели след него, след съкрушителната победа постигната в сражението при Никопол дава заповед за строежа на джамиите но зетят му Емир Султан който е от рода на пророка Мохаммед му дава препоръката вместо да строи 20 джамии да построи една грандиозна джамия с 20 големи купола. Това предложение се реализира и е построена най-голямата джамия на град Бурса. В днешната ни рубрика ще ви запознаем с един от най-важните исторически обекти в град Бурса, наречена от прочутия турски пътешественик Евлия Челеби Бурсенската Аясофия, Джамията Улу.

      Джмията Улу разположена в централната част на град Бурса е устояла на всички разрушителни въздействия на природата и представлява ярък пример за ранната османска архитектура. Сградата е с широчина 55 и дължина 69 метра и външната страна на дебелите й стени са облицовани изцло с дялан камък. С изключение на северната стена, другите стени на джамията са украсени с островърхи ниши в които са поместени разположени един над друг по два процореца с арки. На северната стна също са построени прозорци с арки но някои от прозорците в долния ред са построени под формата на врата. На тази страна са разположени и двете големи минарета на джамията. По постройката става ясно че минарето на западната стена е било построена едновременно със сградата а според предположенията минарето на източната стена е било построено по време на управлението султан Челеби Мехмед. Входната порта построена в селчукски стил и разположена в централната част е пострадала много гежсо по време на пожар и въпреки последвалите реставрационни дейности е загубила оригиналния си вид. Портите на западната и източната стени са много семпли. Джамията е покрита с 20 купола с диаметър около десет метра. Вторият купол в централната част е с отрит връх. В миналото това е служело като средство за осветяване а също така и за събирането на дъждовната вда в един голям басейн. Днес този отвор е покрит със стъклен купол и се използва само за осветяване на вътрешната част на джамията. Над фонтана с формата на 16то ъгълник от мрамор се намира резевроарът за дъждовна вода който снабдява фонтана с вода под налягане. Фонтанът е построен под формата на разположени една над друга три тераси с овори в средта от където водата се стича от едната в другата тераса. Разказва се следната история за построяването на този фонтан в джамията. В днте когато територията където ще се построи джамията се е одържавявала, една жена чиято територия се е намирала на мястото където сега е разположен фонтанът е отказвала да продаде територията си. След дълги убеждавания жената се съгласила да продаде територията си но е поставила условието тук да се построи един фонтан и куполът над него да бъде открит. По този начин фонтанът постоянно ще се подхранва с дъждовна водаа вътрешните помещения ще се осветямват от слънчевите лъчи.

        Преход...........

        Калиграфските надписи крсящи стените и колоните на джамията са прекрасен пример за разлчните водиво щрифтове използвани в калиграфското изкуство.

        Джамията Улу е пострадала най-силно през 15ти век. След като през 1402ра година ордите на Тимур побеждават османската армия водена от султан Баязид Светкавицата, възстановените под негово покровителство анадолски бейства започват да завладяват османски територии. Град Бурса е завладян от бейство Караманогулларъ. При окупацията на града джамията е била опожарена от войниците на бействто а след това, известно време тя е била използвана като обор за конете на тимуровите войници. Джамята е пострадала и по време на силното земетресение от 1855та и по време на пожара от 1889та година. Олтарите са най-важните места в джамиите и затова се подготвят с голямо усърдие. Олтарът на джамията Улу с две колони с формата на пясъчен часовник разположени от двете му страни е пострдал тежко но през 1904та година е бил напълно възстановен със всички декорации и надписи от страна на майстор на име Мехмед Уста. Изработната от дърво тераса е пример за огромното майсторство на Антепли Мухаммед Бин Абдулазиз който е доказал способностите си по-рано при строежа на джамията  Улу в Маниса. Терасата е построена без да са използвани гвоздеи и конструкциите са монтирани посредством специални прорези. В източната част е изобразена композиция от девет планети и слънцето.


Етикети: джамия , Бурса

Още новини по темата