Актуална тема на деня-25

Външната политика през новия период...

Актуална тема на деня-25

Събитията в Сирия и Ирак ще увеличат не само значението на Турция но и нейния товар. Същевременно, навлизането в един такъв период в процес на предизборни митинги ще доведе и някои рискове. Роля за приемане на решението за провеждането на предсрочни избори на 24 юни изиграха не само вътрешните събития но и събитията в близките региони и като цяло в света. Ако Турция прояви дори и най-малката политическа и военна слабост, това ще създаде исторически възможности за САЩ и за подкрепяните от тях сили, целящи промяна на демографските структури на контролираните от тях райони.

Предлагаме ви коментара на експерта от Фондацията за икономически, политически и обществени етюди Джан Аджун.

Турция е принудена да следва усилена външна политика докато не бъде наложен политическият стабилитет в Сирия и в Ирак. За разлика от западните страни, Турция няма време за губене за да позволи процесът на учредяване на кабинет да продължава по 6 месеца. В Близкия изток, последствията от политическите дестабилитети са много тежки и е необхподимо да се води проактивна и ефикасна външна политика. Преходът към новата държавна система, който ще се осъществи с изборите от 24 юни, ще осигури по-голяма ефикасност в изпълнението на регионалните политики на Турция. Дори и двумесечен кратък период на предизборни кампании  може да доведе до промяна на равновесието на силите в региона. Тъй като очакването е че проблемите в Ирак и главно в Сирия ще бъдат разрешени през предстоящите години, бяха насрочени предсрочни избори за да се предотврати едно евентуално изправяне пред свършен факт в региона.

САЩ имат дългосрочни планове относно сирийското крило на терористичната организация ПКК, ЙПГ а Русия и Иран полагат усилия за да укрепят позициите на режима на Есад. Важна е и позицията на Израел. Затова и Труция трябва да е способна да предприема стъпки в насоката на своите национални интереси. С процеса от Астана Турция, Русия и Иран полагат усилия за установяването на примирието и за намирането на политическо разрешение на кризата в Сирия а САЩ се стремят да постигнат целите си посредством ЙПГ.

Пентагонът планира в края на 2018 година да подготви армия о обучени от американски инстурктори 65 хиляди члена на ЙПГ и това представлява заплаха за националните интереси на Турция и за териториалната цялост на Сирия.

С изключение на ДАИШ и ЙПГ, другите терористични организации в Сирияса до голяма степен елиминирани и това подтиква международните актьори към стъпки за определянето на насоката на оформянето на новия ред в Сирия след войната. По всяка вероятност този процес ще продължи няколко години и ще определи съдбата на Сирия и на региона. Тъй като Сирия е страната с която Турция има най-дълга граница, е наложително и Турция да участва активно в този процес. Насрочването на предсрочни избори ще даде възможност да се избегне провеждането на избори в период в който е много важно да се предприемат бързи и своевременни действия.

Терористичната организация ПКК продължава да се базира в Ирак и да е заплбаха за Турция. В момента турски войски водят операции на иракска територия срещу терористичната организация ПКК но поради изборите в Ирак, обхватът на тези операции е ограничен. Турция цели след изборите в Ирак, да унищожи в сътрудничество с централното иракско правителство терористичната организация ПКК. Бази на ПКК се намират в планината Кандил и в планината Синджар. С обявяването на предсрочни избори Труция си осигурява възможност за придобиване на по-силни позиции за една евентуална операция срещу ПКК в Ирак.

Процесът на преход от парламентарна към президентска система бе забавил до известна степен работата на държавните органи. С приключването в кратък срок на преходния период Турция ще добие възможността да следва по-ефикасна и активна външна политика.


Етикети: Турция

Още новини по темата