Шест часово излизане в открития космос...

Командирът на 53-тия екипаж на МОС, астронавтът от САЩ Ренди Бресник излезе в открития комсос за провеждането на ремонтно-профилактични дейности. Астронавтът остава в открития космос в продължение на шест и половина часа.


Етикети: космос