نظری به آجندای تورکیه و جهان دوشنبه 13 سنبله 1396

تروریستهای تروریزم نسل جدید، تروریستهای متفاوتی هستند. آنها دیگر از روشهای نمایشی و رمبو بازی بدور هستند و در اردوگاه ها اموزش نمیبینند

نظری به آجندای تورکیه و جهان دوشنبه 13 سنبله 1396

حشاشین یکی از قدیمی ترین سازمان های تروریستی شناخته شده درجهان است. این سازمان که غربی ها آن را اسسیسینز "Assassins" نامیده اند، به خاطر اقدامات تروریستی شان بسیار مشهور هستند. با توجه به اینکه استفاده از شمشیر، کمان و سلاح های مشابه توسط حشاشین ممنوع بود، آنها اهدافشان را با چاقوهایی که حمل و پنهان کردنش آسان تر بود به قتل میرساندند. این سازمان تروریستی که توسط حسن صباح و علیه امپراتوری سلجوقی تاسیس شده بود، تبدیل به مرکزی برای ارایه قاتلین کرایه ای شده بود.  بسیاری از مراکز قدرت ان زمان و البته عمدتا صلیبیون، اعضای این سازمان تروریستی را به استخدام خود دراورده و از طریق انان اقدام به قتل مخالفین خود میکردند.

تروریزم سیستماتیکی که به وسیله حسن صباح، رهبر حشاشیون طراحی شده بود در صحنه سیاست آن روز و مطابق با شرایط جهان دچار دگردیسی شد. تروریستها در قدیم اقدام به ترورهای انفرادی میکردند که امروز نیز تبدیل به انتحارگرانی برای کشتن دیگران شده اند. به این ترتیب تروریزم توانست تا به امروز و بخصوص در دورانهای گذر سیاسی و اجتماعی، به حیات وحشیانه و بی رحمانه خود ادامه دهد. از چین تا اروپای شمالی، تروریزم همواره در خط مقدم زور، قدرت و سرمایه مورد بهره برداری قرار گرفته است. از زمان حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق در سال 1991، بسیاری از سازمان های تروریستی عمدتا درمنطقه ما یعنی درشرقمیانه  ظاهر شده اند. این ساختارهای تروریستی نیروهای ائتلاف و شرکای محلی آن را به عنوان اشغالگر هدف قرار میدهند. اما فرآیند تشکیل سازمان های تروریستی در شرقمیانه ادامه یافت و هر کدام از آنها نیز دچار تغیر و تحول و تکثر شدند و هر گروه تروریستی جدید از لحاظ شدت قصاوت و بیرحمی روی گروه تروریستی قبلی را سفید کرد. همانطور که دولت های مدرن مکانیزم های حفاظتی خود را تقویت کرده اند، تروریستها نیز دست به عمل شدند و در مقابل سلاح های خود را ساده تر کردند. این موضوع بسیار مهم است که تقریبا تمام اعضای سازمان تروریستی داعش از شهروندان ایالات متحده آمریکا و کانادا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند. جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی و از همه مهمتر جامعه شناسان دین باید در این زمینه کارهای جدی انجام دهند. این محققین باید توضیح دهند که چرا بسیاری از کسانی که به عنوان شهروندان فرانسوی، آلمانی و یا نارویژی در حالیکه بسیاری از لذایذ دنیای مادی را چشیده اند شرایط زندگی دشوار در خط جبهه سوریه و عراق را انتخاب میکنند و با گرفتن یک تکت یک طرفه به سوی مرگ میروند. اقدامات انجام شده توسط غرب علیه تروریزم نا امید کننده وعقیم است. تمام امکانات تکنولوژیکی و همه نظارت های هولوگرافیک تاکنون بی فایده مانده است. چراکه تروریستها با استفاده از روش تروریستی "نسل جدید" که توسط آنها توسعه یافته است، تمام سلاح های متعارف را دور زده اند.

باید بدانیم که تروریست تروریزم نسل جدید، تروریستی متفاوت است. آنها دیگر از روشهای نمایشی و رمبو بازی بدور هستند و در اردوگاه ها اموزش نمیبینند. در چنین دوره ای هر فرد الکلی و کم جانی هم میتواند تروریست باشد، افرادی که صد متر بیشتر نمیتوانند بدوند و نفسشان میگیرد. همانطور که در حمله اخیر بارسلونا دیدیم، تروریست ها دیگر در استفاده از سلاح ها حرفه ای نیستند. آنها در تمام جنگ های شهری خود در حال باخت هستند. یک تروریست نسل جدید که فاقد قابلیت در نبرد تن به تن و یا در جنگ شهری است میتواند اقداماتی را با هزینه های بالاتری انجام دهد. چیز دیگری که باید مورد بحث قرار گیرد این واقعیت است که تمام کسانی که به این روش تروریستی جدید متوسل میشوند همه در اروپا زندگی میکنند و شهروندان اروپایی هستند. سلاح ترویست نسل جدید بمب یا تفنگ نیست. وسایل نقلیه موتوری به عنوان سلاح جدید تروریزم مورد استفاده قرارمیگیرد. اقدامات بازدارنده اروپائیان علیه چنین حملاتی، شبیه  سپر کردن کاغذ در برابر گلوله ای رها شده است. تروریستها اکنون اروپا و شرقمیانه را که در دو طرف ترکیه قرار دارد به میدان عمل خود تبدیل کرده اند. تروریست ها با یک وسیله نقلیه به افراد غیرنظامی حمله میکنند و یا با چاقو هایی که در دست دارند مانند شاگردان حسن صباح عمل میکنند. اگرچه دنیا آشنایی ویژه ای با نسل جدید تروریزم ندارد، اما مایل نیست که یک ائتلاف جدید علیه انان ایجاد کند. مثلا، تروریست هایی که ترکیه از طریق اینترپل به تعقیب آنها است در اروپا راحتند و حتی تحت نظر هم قرار نمیگیرند. از سوی دیگر اروپائیان تقریبا هیچ اطلاعاتی در مورد شهروندان خود که در داعش حضور دارند ارایه نمیدهند. این قبیل رفتارهای بی معنی و غیر منطقی، تروریستها را جسورتر میکند. بنابراین، تروریست ها میتوانند به راحتی حملات مختلفی علیه غیرنظامیان را در قلب اروپا انجام دهند.

 اخبار مربوطه