نظری به آجندای تورکیه و جهان دوشنبه20 سنبله 1396

اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از دولت بنگلادش خواسته است تا روهینگیایی ها را به عنوان پناهنده قبول کند

نظری به آجندای تورکیه و جهان دوشنبه20 سنبله 1396

       سکوت جهان در قبال قتل عام مسلمانان در میانمار شرم آور است

       در ابتدای سال 2000، روهینگیا و اقلیت مسلمان "بدون وطن" آنرا شناخته بودم. در طول سال های ابتدایی قرن 21 ، سازمان های بین المللی گزارشهایی از وضعیت میانمار تحت حاکمیت نظامیان و حملات صورت گرفته از سوی انان علیه دمکراسی و ازادی اندیشه را منتشر میکردند. من ان سالها به دلیل وظیفه شغلی خود به میانمار رفتم. اگرچه درآنزمان این کشورتوسط نظامیان کودتاچی اداره میشد، اما به عنوان یک روزنامه نگارتوانستنم بدون سختی ویژه ای کار خود را انجام دهم.  در آن سال ها توانستیم راه هایی  برای دیدار با آنگ سان سو چی، رئیس جمهور فعلی که در بازداشت خانگی بود، پیدا کنیم. سان سو چی، به صفت قهرمان غرب در زمینه دموکراسی، اگرحقیتش را بخواهید، به شدت تحت تأثیر تفکر چپ ناسیونالیستی قرارداشت. با این حال، جهان غرب در حال نادیده گرفتن این موضوع بود. موضوعی که خود غرب در خلال جنگ جهانی دوم به شدت از ناحیه ان ضربه دیده بود. درواقع ناسیونال سوسیالیزمی که ازسوی هیتلردرآلمان دردهه 1930، تحت عنوان نازیزم اغاز شد میلیون ها تن را در اروپا قربانی خود کرد.

        نازیزم در اروپا دوباره ظهورمیکند. درآلمان، نه تنها در میان گروه های سوسیال دموکرات، گروه های سبزوچپ، بلکه درحقیقت، در میان راست گریان نیزناسیونالیزم  به طورفزاینده ای در حال رشد و گسترش است. من اطمینان دارم که شما وقتی شباهت هایی که بین کلمات کلیدی مورد استفاده از سوی انگیلا مارکل صدراعظم المان را در جریان تبلیغات انتخاباتی اخیر با متن سخنان آدولف هیتلرمقایسه کنید شوکه خواهید شد. متاسفانه این افکاربیماردر کشورهای دیگراروپایی نیزگام به گام درحال گسترش است. به همین دلیل است که اروپای غربی به عنوان مهد دمکراسی غرب و بخصوص اتحادیه اروپا قادر به دیدن آنچه که در میانمار میگذرد نیست. چرا اتحادیه اروپا که در اوایل سال های 2000، حکومت میانمار را به دلیل عدم اجازه دادن به آزادی بیان تحت ستبلر داشته بود امروز در برابر نسل کشی میانمار خاموش است؟! آیا کمیته جایزه نوبل که جایگاه قابل توجهی درجهان دارد، در مورد بررسی جایزه ای که به آنگ سان سو چی، رئیس جمهور کنونی میانمار و به عنوان کسی که فرمان قتل عام مسلمانان را داده است جلسه ای برگزار خواهد کرد؟

        رجب طییب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از دولت بنگلادش خواسته است تا روهینگیایی ها را به عنوان پناهنده قبول کند. اردوغان همچنین به جهان اعلام کرد که ترکیه تمام هزینه های پناهندگان را پرداخت خواهد کرد. با این حال، دو کشور مالزیا و اندونزیا درست در بغل دست روهینگا قراردارند. هردوی اینها کشورهایی هستند که درآنها مسلمانان اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند ودرحکومت حضور دارند. ضمن اینکه امروز سکوت کشورهای خلیج درقبال اوضاع مسلمانان روهینگیا شرم اوراست. روهینگیایی ها، بزرگترین اقلیت "بدون وطن" درجهان هستند. آنها ازهمه حقوق اساسی و بنیادی خود مانند داشتن کارت هویت برای فرزندان، گذرنامه ویا پاسپورت برای فرارازمیانمارو محکمه یی برای جستجوی حقوقشان محروم هستند. آنها درمیانماردرتمام 60 سالی که از زمان اعلام استقلال این کشورمیگذرد نادیده گرفته شده اند. اما ناگهان دراین منطقه، یک سازمان ازادیبخش روهینگیایی تبارکه به سختی میتوان درآن منطقه غذا پیدا کرد، همراه با اسلحه مدرن وگران قیمت به منصه ظهوررسید. گروهی که ازسبکی بسیارشبیه به گروه تروریستی داعش برخورداراست. این گروه با اردوی میانمار درنبرداست اماعجیب انکه به تعقیب این نبردهای دوامدارغیرنظامیان کشته میشوند. تاکنون نیزحتی یک تروریست وابسته به این گروه به صورت زنده و یا مرده به دست نیروهای میانمار نیفتاده است. در آخرین درگیری بازهم غیرنظامیان کشته شدند و اینبار حداقل 3000 تن از مسلمانان روهینگیا جان خود را از دست دادند. اردوی میانمار درحال افزایش میزان خشونتها است. آنها تقریبا همه روزه 20 روستا را میسوزانند. ممکن نیست که آمار دقیق را ارایه کنیم.  پیش از این گزارش شده است که اززمان آغازجنگ تاکنون، 2 تا 3 هزار تن جان خود را از دست داده اند. این ارقام فقط امار کسانی است که شناسایی شده اند. اما این تعدادحقیقت رامنعکس نمیکند. درروزهای گذشته، آژانس های خبری مستقل، اطلاعاتی درباره قتل عام 1500 تن درچند روستای بوتهی دا اونگ Buthidaung  را منتشر کرده اند. در این روستاها صرفا 400 تن جان سالم به در برده اند و بقیه انان سوزانده شده اند. سیستم کشتار اردوی میانمار به شرح زیر است: نخست به روستاها با سلاح گرم و سرد وارد میشوند. تا جاییکه میتوانند میکشند. بودایی هانیزبه سربازان کمک میکنند. بقیه سعی میکنند از روستاها فرارکنند، اما این بارهدف مین هایی قرارمیگیرند که اردودراطراف روستاکاشته است. سربازان نیزدرکمین نشسته اند، آنها پس ازکشتارمردم روستاها را میسوزانند. دربدن بسیاری ازمجروحین سوختگیهای درجه سه گزارش شده است. امروزه 70 تا 80 فیصد مسلمانانی که در میانمار حضوردارندزنان وکودکان هستند. اکثرجوانان و مردان روهینگیایی ازمناطق مه اونگوداو Maungdawو بوتهی دا اونگ  Buthidaungبه بنگلادش ومالزیا فرارکرده اند. به این ترتیب عمدتا زنان وکودکان درروستاها مانده اند. به همین دلیل این زنان و کودکان هستند که بیش ازهر کس دیگری با خشونت مواجه میشوند. منطقه مه اونگوداو Maungdaw بسیار نزدیک به بنگلادش است. کسانی که اینجا زندگی میکنند به مرزفرارمیکنند. بااین حال، دولت بنگلادش که هم تبارآنهااست گذرگاههای مرزی را باز نمیکند. یک منطقه بیطرف وجوددارد که بسیاری درآنجا پناه گرفته اند. به همین دلیل پناهجویان دریک منطقه جنگلی نزدیک مرز پناه میگیرندچرا که جایی برای رفتن ندارند.  اردوی بنگلادش شورشیان را به سمت داخل میانمارمیراند و به دنبال ان نیز اردوی میانماراقدام به تیرباران آنها میکند.برای بشریت شرم آور است که هیچ کشوردیگری غیرازترکیه اقدام به بیان این جنایتها نکرده است.  رئیس جمهورترکیه درخلال تعطیلات عید با بسیاری ازرهبران کشورهای جهان به گفتگوی تیلفونی انجام داد و جامعه بین المللی را به تلاش برای توقف این جنایات فراخواند. من امیدوارم که سازمان ملل متحد دراسرع وقت اقدامات جدی برای متوقف کردن این قتل عام انجام دهد. اما هنوزهیچ نشانه ای ازتلاش شورای امنیت که برخی از اعضای آن دررقابت برسرکسب قدرت هستند مشاهده نمیشود. چی رهبر بی تجربه میانمار، آگاه نیست که به تعقیب این نسل کشی که او راه اندازی کرده است، کشورش را به یک منطقه جدید برای رقابت قدرتها تبدیل کرده است. این زن کوتاه فکر وقتی به حقیقت امر پی میبرد که اخبار مرگ بودائیان از سوی خبرنگاران منتشر شود.

 

 اخبار مربوطه