نظری به آجندای تورکیه و جهان سه شنبه 3 میزان 1396

بزرگترین کشف علمی ربع قرن اخیر" نور نیز همانند صدا ذخیره می شود" بوده است

نظری به آجندای تورکیه و جهان سه شنبه 3 میزان 1396

محققان دانشگاه سیدنی در استرالیا امیدوارند که دستاورد آنها بتواند به ابداع و کشف وسایلی منجر شود که در آن داده ها بتوانند به صورت بی خطر با سرعت نور حرکت کند.  جنگهای نیابتی، نژاد پرستی روز افزون در اروپا، تحول سریع سیاست های مقامات آلمان به سوی نازیزم و نبردهایی که گویی درشرقمیانه تمامی ندارد امید انسانها را به یاس تبدیل میکند. نباید فراموش کرد که در کنار کسانی که میخواهند جهان را تبدیل به گلوله ای از اتش مبدل کنند انسانهایی نیز هستند که هنوز با امید به اینده مینگرند. شاید طی ربع قرن اخیر، بهترین خبری که شنیده ایم خبری است که اخیرا ازاسترالیا بدست اوردیم. طبق گزارشات داده شده، دانشمندان دانشگاه سیدنی قادر شده اند تا امواج نور را در اندازه أمواج صدا در تراشه چیپ ذخیره کنند.

 در واقع سال هاست که شرکت های بزرگی مانند IBM و اینتل در جستجوی ذخیره سازی نور به صورت صوت هستند. اکنون محققان دانشگاه سیدنی دراسترالیا امیدوارند که دستاورد آنها بتواند به ابداع چیپ هایی منجر شود که در آن داده ها بتوانند به صورت بی خطر با سرعت نور حرکت کند. آنها تراشه ای از شیشه "کالکوگناید" ساخته اند، شیشه ای که میتواند امواج نوری و صوتی را هر دو به صورت مطلوب هدایت کند. این تراشه در دمای اتاق کار میکند و میتواند همراه با سایر مولفه های کمپیوتری نیز استفاده شود؛ به این معنی که میتواند به آسانی درمدارهای فوتونیک قرارگیرد. گرچه نورحامل فوق العاده ای برای اطلاعات محسوب میشوداماسرعت ان میتواند درداخل چیپ دردسرسازشود. برای غلبه بر این موضوع، محققان در این میکروتراشه یک"جهاز صوتی " قرار دادند که درآن نوربه صورت موقت به صوت تبدیل میشود. انتقال اطلاعات از نور به صوت و تبدیل دوباره آن به نوردرداخل یک میکروتراشه برای ساخت مدارهای مجتمع فوتونیک -میکروتراشه هایی که از نور برای مدیریت داده ها استفاده میکنند، مهم است

این کشف مهم پس از یکصد سال صورت گرفته است. از سال 1949 دانشمندان آمریکایی تلاش گسترده ای را برای ذخیر نور آغاز کرده اند. دانشمندان در ترکیه نیز در این خصوص از روند مطالعات علمی مطلع بودند و از سال 2000 که رجب طیب اردوغان رییس جمهور شد بودجه ویژه ای برای این امر اختصاص داده شد. بگونه ایکه ترکیه در زمینه ذخیره نور و انرژی خورشیدی از جایگاه مهمی در جهان برخوردار است. تلاش زیادی صورت گرفت تا انسانها بتوانند راههای ذخیره کرن انرژی خورشید و باد را کشف کنند. شرکتهای بسیار بزرگ برای دستیابی به تکنولوژی مذکور تلاش و هزینه فراوانی را اختصاص دادند. اما حیرت آور اینکه این کشف بزرگ توسط چند دانشمند در یک لابراتوآر با بودجه محدود صورت گرفت و انسان سرانجام توانست برای اولین بار داده های مبتنی بر نور را به عنوان امواج صوتی بر روی تراشه کامپیوتر ذخیره کند. این کشف در حد کشف آتش، پول و ماشین بخار است و میتواند زندگی انسان را تغییر دهد. به تعقیب این کشف کامپیوترهایی که قادر به کار با سرعت نور هستند در زندگی ما حضور خواهند یافت. به این ترتیب نبرد قدرتها برای کسب منابع انرژی پایان خواهد یافت و نقطه پایانی بر نسل کشیها و قتل عامها نهاده خواهد شد.  زیرا با ذخیره شدن نور انرژی بسیار راحتتر ذخیره خواهد شد. بعد از این کشف در امور طبی نیز انقلاب روی خواهد داد. تلاشهای علمی در زمینه سلولهای بنیادی تقویت خواهد شد و روند تولید بافت زنده سرعت خواهد گرفت. به این ترتیب که به جای هفته ها در چند دقیقه امکان تولید بافت زنده فراهم خواهد شد. در زمینه تولید استخوان و دندان نیز چنین خواهد بود. به تعقیب  آن سرعت تولید مواد غذایی و نیز ذخیره آن بسیار بیشتر خواهد بود. این کشف راهگشای تغییرات بسیار بزرگی خواهد شد که هنوز قادر به تخمین آن نیسیتم.

در واقع در خصوص این کشف بزرگ میتوانیم جمله نیل آرمسترانگ نخستین فضانورد به هنگام پا گذاشتن بر کوریا ماه را تکرار کنیم. او گفته بود که : "این قدمی کوچک برای بشر و اما گام بزرگی برای بشریت است."

ذخیره کردن نور در تراشه های کامپیوتری نیز گامی بزرگ برای بشریت محسوب میشود.اخبار مربوطه