پرسش ماه

01/01/2018

سلام دوستان گران ارج برنامه پرسش این ماه!

پرسش اینماهه مان در مورد "بابا نویل" مشهورسال جدید عیسوی میباشد.

"عزیز نیکولاوس" که همه دنیا وی را بنام "بابا نویل" میشناسند در کدام یک از شهر های تورکیه چشم به جهان گشوده است؟

الف) ازمیر

ب ) انتالیا

ج )  ماردین

به سه تن از عزیزانی که پاسخ صحیح را برای ما ارسال کنند، به قید قرعه جوایزی از سوی رادیو صدای ترکیه تقدیم خواهد شد.

لطفا پاسخ خود را تا 31 جنوری سال 2018 با پر کردن فورم زیر و یا از طریق های پست الکترونیکی، تیلفون، فاکس و یا آدرس پستی، با ذکر دقیق آدرس پستی خود ارسال نمایید.

آدرس الکترونیکی :     dari@trt.net.tr
شماره فاکس       :     ۳٤٥٤ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
شماره تیلفون     :   ۳٤۳٦ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
آدرس پستی       :   P.O.B: 06443 - 333 - Yenişehir - Ankara - Turkey

با آرزوی موفقیت برای تک تک شما عزیزان

 


به پرسش ماه جواب بدهید