کاهش قیمت نفت برنت تا 46 دالر

بهای هربشکه نفت خام برنت درساعات اولیه صبح امروزبا افزایش 0.21 فیصدی به 46 دالر نزول کرد

کاهش قیمت نفت برنت تا 46 دالر

بهای فروش هربشکه نفت خام برنت روزگذشته باقیمت 48.16 دالرشروع شدودربالاترین میزان خودبه 48.66 دالررسید؛ صبح امروزنیزمعاملات هر بشکه نفت خام به قیمت 46.78 دالرآغاز وازساعت 09:42 باافزایش 0.21 فیصدی به46.88 دالررسید.

همچنین قیمت هربشکه نفت خام وست تگزاس (WTI) آمریکا نیزباقیمت 44.60 دالردادو ستد شد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا دیروزاعلام کردموجودی انبارنفت خام تجاری کشورهفته گذشته 1.7 میلیون بشکه معادل 0.3 فیصد کاهش داشته وبه 511.5 میلیون بشکه رسید، این درحالیست که برآوردهای بازارنیزازکاهش 2.7 میلیون بشکه ای انبارها خبر داده بود.

همچنین هفته گذشته نیزانبارهای نفت خام 3.3 میلیون بشکه افزایش داشت، بدین ترتیب ذخایر نفت خام تجاری آمریکا طی 10 هفته اخیر به درجه هشتم نزول کرد.اخبار مربوطه