انهدام مواضع پ.پ.ک در شمال عراق توسط ترکیه

نیروهای مسلح ترکیه شب گذشته طی عملیاتی هوایی در منطقه زاپ و آواشین باسیان در شمال عراق٬ چندین موضع ٬ پناهگاه و انبار اسلحه و مهمات متعلق به گروه تروریستی پ.ک.ک را منهدم کردند

انهدام مواضع پ.پ.ک در شمال عراق توسط ترکیه

نیروهای مسلح ترکیه شب گذشته طی عملیاتی هوایی در منطقه زاپ و آواشین باسیان در شمال عراق٬ چندین موضع ٬ پناهگاه و انبار اسلحه و مهمات متعلق به گروه تروریستی پ.ک.ک را منهدم کردند

بنا به اعلام قوماندانب مشترک اردوی ترکیه، شب گذشته درعملیات طیاره های جنگی نیروی هوایی علیه مواضع گروه ترویستی پ.ک.ک در مناطق زاپ و آواشین باسیان در شمال عراق٬ چندین موضع ٬ پناهگاه و انبار اسلحه و مهمات متعلق به گروه تروریستی و جدایی طلب پ.ک.ک منهدم شد.

همچنین گفته شده که عملیات طیاره های جنگی نیروهای مسلح ترکیه علیه مواضع گروه ترویستی پ.ک.ک ادامه خواهد ینزول.

طیاره های جنگی اردوی ترکیه پس از اتمام موفقیت آمیز عملیات فوق به پایگاه های خود بازگشتند.اخبار مربوطه