تدویر مراسم رقص سما در بلغارستان

به تعداد 2500 تن که بزرگترین سالن کنسرت بلغارستان واقع در خانه فرهنگی خلق را پر کرده بودند، از این مراسم دیدن کردند

تدویر مراسم  رقص سما در بلغارستان

از جانب جمعیت موسیقی ترک تاریخی استانبول وابسته به وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، در صوفیه پایتخت بلغارستان، مراسم  رقص سما برگزار گردید.

قبل از این مراسم که از سوی خطوط هوایی ترکیه و دفتر معرفی فرهنگ سفارت ترکیه در این کشورترتیب یافت، تاریخچه  رقص سما ومفهوم آن به زبان بلغاری و ترکی معرفی شد.

بحری گونگوردو معاون کارگردان هنری این دفتر، از علاقه به فرهنگ و موسیقی عرفانی در صوفیه که برای اولین بار رفته اند، ابراز خرسندی کرد.

وی همچنین ابراز داشت که قبلا نیز در شهر پوولودیو مراسمی اجرا نمودند که آن نیز بسیار مورد توجه واقع گردیده بود.اخبار مربوطه